Odabir lokacije za solarnu elektranu

Koliko krova treba za solarnu elektranu?

Bez obzira na nominalnu snagu panela, uglavnom svi monokristal PERC paneli (preporuka za područje  BiH) imaju približnu snagu između 210 i 230 W po metru kvadratnom površine tijela.  Ipak, zbog gubitaka i drugih stvari o kojima će kasnije biti riječ, za „palac formulu“ treba uzeti 200 W pa je: površina krova u m2 pomnoženo sa  200  =  snaga elektrane u vatima. Ili obrnuto: mikropostrojenje od 23 kW zahtijeva najmanje 23000/200 = 115 m2, i to onog djela krova koji je osunčan, koji nema jutarnjih i popodnevnih sjenki. Ne zaboravite,  nije propisno postavljati panele iznad strehe ili dijela krova koji bi mogao kolabrirati usljed radova pri montaži. Paneli imaju težinu od oko 10 kg po m2, ali se sa težinom montera i njegovog alata rijetko računa. 

Osunčanost

Iako će većina trgovaca solarom da vam priča samo o vrsti modula, cijenama, inverterima, vatima za ovaj modul, kilovatima za onaj inverter, pravilo broj jedan koje vam neće reći niti trgovac niti projektant,  a direktno određuje prinose je: dobra osunčanost lokacije. Čak i najbolja oprema će dati loše rezultate na zasjenčenoj lokaciji, a prosječni modul na dobroj lokaciji može dati bolje prinose od planiranih.

Uticaj orijentacije i nagiba krova za solarnu elektranu

Pošto na krovu nemate (jeftinu) mogućnost promjene nagiba i orijentacije modul, na prvom mjestu je orijentacija samog krova prema jugu. Na današnju cijenu modula investicija u podkontrukciju koja će optimirati nagib je isplativa samo u posebnim uslovima. Većina investitora se odlučuje na polaganje modula na postojeću kosinu krova, uz upotrebu „mini vodilica“ aluminijske podkostrukcije.

EMT SOLAR

Primjenite „palac“ pravilo: koliko stepeni sliv vašeg krova odstupa od juga prema istoku ili zapadu, polovina tog broja je procenat pada proizvodnje. Tako će 20 stepeni zapadno dati ca. 10% manje prinose. Orijentacija prema istoku je još nepovoljnija ako pravite elektranu u dolini gdje su izražene jutarnje magle. Ili možda u vašem području imate popodnevne magle?

Ako je krov blažeg nagiba (10-20 stepeni), uticaj odstupanje od juga je blaži, a što je krov većeg nagiba, taj uticaj je jači. Ne zaboravite da većina proizvođača ne priznaje garanciju na module koji su bili instalirani na nagibu manjem od 10%. Uprkos blažem nagibu moduli će raditi, ali se suočavate s problemom čišćenja i drugim nepovoljnim uticajima na rad modula.

Sijenčenja solarnih panela

tuzla termalna kamera slika panela primjer

Pravilo broj dva za dobre prinose u periodu glavne dnevne insolacije ( od 9h ujutro do 16h popodne): na modulima ne smije biti ni najmanje sjenčenja od drugih objekata. Dovoljno je da samo jedna ćelija bude zasjenčena drugim objektom, atikom, dimnjakom, električnim kablom ili nekim drugim predmetom, zakočiće rad tog substringa. Ukoliko je čitav red najdonjih ćelija jednog modula pokrivan sjenom, zakočiće se čitav modul i čitav string. Ta zakočena energija će se pretvoriti u toplinu, pregrijati ćeliju, vremenom izazvati trajna oštećenja modula a u najgorem slučaju i požar. U solarima često vrijedi pravilo: manje daje više. Pojašnjeno, na mjestima na kojima se pojavljuje sjenka nekog objekta, ne postavljaju se moduli jer će oni zakočiti rad drugih modula. Ako se

Izbor opreme i dimenzionisanje solarne elektrane

Zašto predizbor solarnih panela?

Prilikom planiranja gradnje obično je investitor tek na početku puta koji traje 5-9 mjeseci. Iako su neki kantoni donijeli izmjene zakona kojima ubrzavaju lokalnu administraciju pri gradnji solarnih elektrana na krovu, procedura dobijanja energetske dozvole koju izdaje FMERI traje od 3 do 5 mjeseci.

Neki dobavljači svoje kupce obično vežu avansima za kupovinu komponenata solarnog sistema, plašeći ih rastom cijena panela, a koje inače konstantno padaju. Drugi, još neodgovorniji, instaliraju elektranu i prije nego investitori dobiju dozvole, pa paneli stoje na suncu mjesecima, bez pogona. Iako inverteri nisu na mreži, ovi paneli generišu napone (V open circuit) koji često prelaze i 1000 volti u instalaciji, pa je rizik od oštećenja opreme i požara ogroman. Pored toga, ovakvi postupci najčešće izazovu nelinearnu degradaciju panela, pa elektrana stavljena u pogon nakon samo nekoliko mjeseci mirovanja može imati pad snage i nekoliko desetina procenata.

dav

Preporuka je da se za planiranje i projektovanje odabere odgovarajući model panela, ali se oni ne kupuju sve do par sedmica prije instalacije. Iskustva u zadnjih nekoliko godina govore da su ti isti paneli u momentu gradnje bili povoljniji cijenom od 5 pa do 20% nego kada se počelo sa prikupljanjem dozvola. A ako ih slučajno nema na tržištu, ne brinite, uvijek ima drugih modela istih ili sličnih dimenzija i karakteristika. Solarna branša je visokotehnološka branša brzog napretka, pa kada zbog kašnjenja dozvola odlažete gradnju, lako se desi da na kraju za isti novac dobijete snažnije module.

Ukoliko pri planiranju dopustite da vam trgovci biraju module (panele), invertere i određuju instaliranu snagu pri tome ignorišući pravila struke, za posljedicu možete imati „puzajući“ pad snage elektrane koji za nekoliko godina može biti preko 30%, što je veoma čest slučaj u BiH.  Prve godine će sve odlično da radi, druge ćete na vašu žalbu dobiti komentar trgovca da su se „moduli možda malo zamastili“, treće će vam biti jasno da nešto nije u redu ali ćete se tješiti da je bila „nerodna“ godina. Tek četvrte godine ćete pozvati stručnjaka za mjerenje snage solarnog panela, kad već bude kasno. Ali ne brinite, isti trgovac će vam ponuditi nadogradnju elektrane ili zamjenu modula, jer je upravo dobio nove, bolje. Naravno, na vaš trošak 😉

Ovakvi slučajevi su veoma rašireni u BiH, i autor ovog tektsta se redovno susreće s njima.

Zato se bar ovog puta posavjetujte sa certificiranim stručnjacima iz oblasti solara, jer ne odgovara svaki panel svakom krovu, niti svakom inverteru.

Predizbor modula za elektrane na krovu može zbog ograničenosti prostora biti veoma zahtjevan zadatak. U tom slučaju na prvo mjesto pri predizboru treba staviti monokristalne PERC module sa stepenom iskorištenja preko 20%. Kod sjenčenja koja se ne mogu izbjeći, preporučujemo upotrebu posebnih modula koji se onda vežu u odvojen string.

Sam raspored modula treba planirati prema pravilima i preporukama solarne struke. Na prvo mjesto treba staviti sigurnost instalacije i objekta, pa onda efikasnost postrojenja.

Izbor invertera za solarnu elektranu

Za inverter preporučujemo modele sa elektronskom prekostrujnom i prenaponskom zaštitom, bez topljivih ili mehaničkih osigurača. Prednost ovih invertera je što elektronski štite svoje ulaze i izlaze, pa nakon ljetnje oluje praćenom grmljavinom oni rade i dalje kao da se ništa nije desilo. Susjedna elektrana sa klasičnim, u Bosni i Hercegovini najčešće instaliranim inverterima, često nakon oluje čeka da neko dođe i zamjeni osigurače. Najčešće to radi sam instalater, pa mu je ovakav inverter zaostale tehnologije dobar osnov za još jednu fakturu investitoru, obično onu koju brzo plati, često brže nego što “stručnjak” sredi osigurače.

Ukoliko u ponudi nema stavke povezivanje invertera sa internetom i podešavanje nadzora preko portala, preporučujemo da odmah odbacite takvu ponudu. Nadzor preko portala je najbitniji segment kontrole rada elektrane. Bez uvida u portal nećete znati jeli vaša elektrana uopše u pogonu, jeli došlo do pada proizvodnje tj. pojave kvara, nećete dobiti SMS ili mail sa alarmom da je temperatura previsoka, pala izolacija stringova ili da je došlo do prekida napajanje iz mreže. Dnevni uvid ili periodični izvještaj koliko je elektrana proizvela jeste veoma važan podatak za vaše financije, ali ipak najvažnije je poređenje sa proizvodnjom iz prošle godine. O temi poređenja prinosa iz proteklog perioda možete pročitati više na portalu solarno.net

Pored nazivne snage invertera, koja mora biti jednaka ili veća od snage instaliranih panela, bitna stavka je broj MPPT-ova, vrsta hlađenja (inverteri bez ventilatora su odličan izbor), broj samodijagnoza koje radi inverter te neke opcije koje su profesionalcima veoma bitne, a neiskusnom investitoru tek novi, neprotumačen pojam. Obratite pažnju na ponudu, neki dalekoazijski proizvođači nude dugu listi karakteristika ali kao opciju, pa dobijete “mercedesa bez klime”.

Jedna od važnijih stavki koja nije standardizirana je i garancija. Da, svi nude garanciju, ali se npr. jedan austrijski proizvođač dosjetio da kupcima da uslovnu garanciju na 5 godina, pa ako u prve dvije godine niste uplatili simbolični iznos, gubite one naredne tri godine koje vam je trgovac obećalo. Autor teksta je imao priliku da instalira i servisira veliki broj brendova i onih koji to nisu, pa sa pravom može preporučiti samo jedno: izaberite samo onaj inverter za koji se daje garancija od najmanje 5 godina, sa zamjenom u BiH, i to definisanom u satima! U protivnom rizikujete da vaš inverter ode na “besplatni” popravak u inostranstvo a vaša elektrana “odmori” 4-5 sedmica.

Građevinski i elektro dio

Provjeru statike i sigurnosti krova morate uraditi u saradnji s vlasnikom objekta i inžinjerom građevinske struke.

Na osnovu toga se vrši odabir odgovarajuće podkonstrukcije. I ovdje postoje stroga pravila struke, jer se fatalne greške mogu i ovdje napraviti. Možda će građevincu neka podkontrukcija izgledati odlično sa aspekta statike, ali ona krije osobine koje zna samo stručan tehničar solara.

Autor ovog teksta poznaje nekoliko postrojenja u Njemačkoj i BiH gdje je za loše prinose, i pored dobrih osobina krova i odličnih panela, uzrok bila podkonstrukcija. 

Takođe, loši prinose nekih druge elektrane mogu se pripisati gruboj neodgovornosti nestručnog instalatera (koji inače nije elektro struke), a koji je invertere postavio na tavan jednog industrijskog objekta. Pregrijavanje ovog prostora ljeti do te mjere je veliko da aktivira zaštite invertera, pa time prekida proizvodnju kad je najveća insolacija. Jedan mali kvar na inverteru ili instalaciji ovaj objekat može odvesti u katastrofu.


planiranje solarne elektrane na krovu

Sigurnost i protupožarna zaštita

Poseban aspekt predstavlja sigurnost elektrane te njen sigurnosni uticaj na sam objekat. Ne zaboravite da kod većine elektrana koje su prijevremeno prestale sa radom, to se desilo upravo zbog požara.

Baš iz tog razloga postoje stroga pravila rasporeda panela i kabliranja koje većina BiH instalatera ili ne poznaje, ili ih se ne pridržava. Da bi ste mirno spavali, ovaj posao obavezno povjerite stručnoj firmi.

Na kraju, kada ste sve provjerili i definisali, dostavite podatke stručnoj firmi koja će u saradnji sa projektantskim biroom uraditi planiranje solarne elektrane na krovu i pristupiti izradi idejnog projekta.

marketing

1 komentar

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime