solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Potencijalni rast solara i prednosti izgradnje vlastitih solarnih kapaciteta (2023.)

Za smanjenje zagađenja - solarne elektrane EMT SOLAR
Sadržaj

Rast solarnih kapaciteta u BiH za bolji životni standard građana

Bruto proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini u oktobru ove godine iznosila je 1.108 Gwh, što je manje za 202 GWh nego u oktobru prošle godine kada je proizvedeno 1.310 Gwh, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Pad u proizvodnji struje u oktobru rezultat je prvenstveno loših hidroloških uslova zbog dugotrajne suše, a dijelom usljed toga što je Termoelektrana Ugljevik od kraja septembra bila van mreže, jer je bila u remontu, objavila je Fena mišljenje ekonomskog analitičara Borivoja Simića.

U ukupnoj bruto proizvodnji, prema podacima Agencije za statistiku, hidroelektrane su učestvovale sa 27,7 posto, termoelektrane sa 69,7, a solarne i vjetroelektrane sa 2,5 posto.

“Kao rezultat suše podbacila je proizvodnja struje iz hidroelektrana, dok je na drugoj strani povećana proizvodnja u termoelektranama. Usljed toga je postotak prozvodnje iz  termoelektrana, koji je iznosio  69,7 posto u oktobru, izuzetno visok i nije dobar sa stanovništa održavanja balansa u elektroenergetskom sistemu”, rekao je Simić za Fenu.

Dodao je da je posljedično, kako bi  termoelektrane imale dovoljno uglja za sagorijevanje, povećana proizvodnja mrkog ulja koji se koristi za njihov rad, dijelom i za izvoz, dok se pad zaliha kamenog uglja može objasniti povećanom potražnjom na tržištu u uslovima energetske krize i očekivane neizvijesne zime.

“BiH se mora više orijentisati na proizvodnju iz obnovljivih izvora, prije svega iz vjetroelektrana i solarnih elektrana, a svjedočimo da investicije u tom dijelu uzimaju zamah. Stvorene su zakonske pretpostavke za investicije u energetiku i treba očekivati da će u narednim godinama biti više struje iz energije vjetra i sunca koja je ekološki i najprihvatljivija – dodao je Simić.

Izgradnja vlastitih solarnih kapaciteta - šansa za poboljšanje životnog standarda građana
Izgradnjom vlastitih solarnih kapaciteta do boljeg životnog standarda

Prednosti izgradnje vlastitih solarnih kapaciteta

Klasična prednost fotonaponskih sistema je da izgradnjom solarne elektrane građani direktno pozitivno utiču na zaustavljanje klimatskih promjena.

Razvojem tehnologije proizvodnja energije iz obnovljivih izvora postala je povoljnija i dostupnija svima. Glavni uzrok klimatskih promjena je štetno sagorijevanje fosilnih goriva, od kojih su nafta i ugalj najveći zagađivači.

Jedna prosječna solarna elektrana od 5 kW tokom svog životnog vijeka smanji količinu ispuštenog karbon-dioksida ekvivalentnu sadnji 180 stabala.

Povrat investicije za prosječnu porodičnu kuću očekuje se kroz 6 do 8 godina, nakon čega elektrana počinje svome vlasniku donositi dobit. Sva energija koju proizvede nakon što sama sebe otplati za kupca je ‘besplatna’, a ujedno i čista i ekološki prihvatljiva.

Višak proizvedene energije, svaki vlasnik solarne elektrane, sa donošenjem novog Zakona o obnovljivim izvorima energije FBiH, moći će prodavati u energetski sistem. Na taj način, tokom svog životnog vijeka prosječna solarna elektrana svome vlasniku uštediće na desetine hiljada konvertibilnih maraka.

Prosječna cijena električne energije na evropskom tržištu u stalnom je porastu. Ulaganjem u solarnu elektranu domaćinstvo postaje neovisno i slobodno od promjena cijena na energetskom tržištu.

Osim ovih prednosti ugradnje solarnih kapaciteta, nekretnine koje imaju vlastiti, čisti i ekološki prihvatljiv izvor energije na krovu postižu mnogo veću tržišnu vrijednost.

EMT SOLAR – vaš partner u izgradnji solarnih kapaciteta

Ukoliko se odlučite za izgradnju vlastitih solarnih kapaciteta, o prednostima i mogućim uštedama pitajte najbolje! U današnjim uslovima tržišta, na kojem je sve više privrednih subjekata sa nedovoljnim iskustvom u branši, značajno je imati pouzdanog i iskusnog snabdjevača koji će budućim vlasnicima solarnih kapaciteta pružiti svu potrebnu podršku i dati „ključ u ruke“.

Za sve informacije iz svijeta solara možete se konsultovati sa stručnjacima kompanije EMT SOLAR, koja pokriva cjelokupan ciklus izgradnje solarnih kapaciteta, od izlaska na teren, preko podrške u uspostavi najboljih rješenja za svaku pojedinačnu investiciju, pa do puštanja solarne elektrane u pogon i praćenja njenog rada i servisa.

Pridružite nam se ispunjavanjem kratkog anketnog upitnika koji možete pronaći putem ovog linka.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.