solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Potpisani ugovori za male solare u Mostaru

Mostar - solarna elektrana na krovu by EMT SOLAR
Table of Contents

Vlasnici stambenih objekata koji su nakon rangiranja pristiglih prijava odabrani za tehničku i finansijsku podršku za ugradnju solarnih sistema za vlastite potrebe, potpisali su prednacrte ugovora s Gradom Mostarom.

Voditelj projekta “Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini” (SolarCET) Darko Knezović kazao je kako je projekt pokrenut prošle godine.

“Nažalost, nismo imali dovoljno sredstava da bismo uspjeli sve uspješne prijave uzeti u obzir u ovoj fazi projekta, ali cilj nam je napraviti projektnu dokumentaciju barem za sve ove koji su aplicirali”, kazao je Knezović.

Riječ je o malim postrojenjima od četiri, pet ili šest kilovata (kW), a procijenjena proizvodnja na godišnjem nivou je negdje oko 7.100 kWh.

“Sve ovo je na tragu energetske tranzicije o kojoj se stalno govori, i direktiva Europske unije koje je naša država potpisala. Želimo uključiti građane jer nedavno je i na Gradskom vijeću Mostara usvojena gradonačelnikova inicijativa “Deklaracija o dobroj energiji” gdje se može iskoristiti taj potencijal solarne energije koji ovaj grad ima, a riječ je o 2.200 sunčanih sati godišnje. To je jedan od najvećih potencijala u ovoj regiji”,kazao je Knezović.

Mostar planira gradnju vlastite solarno elektrane od 50 MW

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić naglasio je kako mu je SolarCET jedan od dražih projekata na kojima je radio.

“Kroz ovaj projekt naši sugrađani dobit će mogućnost izgraditi svoje male solarne elektrane. Svi ste svjesni u kojem vremenu živimo i da je ta priča oko solara, pogotovo kad je Mostar u pitanju, zadnjih godinu dana imala vrlo veliku prisutnost u medijima, puno se razgovaralo o solarima, Grad Mostar bio je jako aktivan i trenutno smo u procesu završetka dokumentacije za svoju elektranu koja je vrlo značajna za Mostar i poprilično velika, radi se o 50 MW. Kroz projekt SolarCET htjeli smo pomoći ljudima da na svojim domaćinstvima krenu u tom smjeru. Ne znam hoće li ova mikropostrojenja biti dovoljna za čitavo domaćinstvo, ali će svakako biti značajna pomoć”, kazao je Kordić.

Dodao je da predviđena budžetska sredstva planirana za ovaj projekt nisu dovoljna kako bi se u projekt uključili svi zainteresirani, piše Fena.

Fejsal Ćorović iz UNDP-a kazao je kako je u okviru ovog projekta osigurano sufinansiranje izgradnje solarnih elektrana u iznosima do 50 posto.

“Građani učestvuju sa svojim udjelom do 50 posto, a osim ove podrške, UNDP također pruža i nematerijalnu podršku, odnosno podršku koja se odnosi na izradu tehničke dokumentacije. Aplikanti koji su prošli, ali i oni koji nisu prošli, a zadovoljili su tehničke uvjete, imaju izrađen glavni projekt za svoje domaćinstvo tako da u narednom periodu mogu planirati izgradnju elektrane”, kazao je Ćorović.

Dodao je da će se pratiti implementacija projekta kako bi se osiguralo da ugrađena oprema bude kvalitetna i funkcionalna.

Uvažavajući važnost solarne energije u svrhu tranzicije prema čistoj energiji, Razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH počeo je provedbu projekta SolarCET, podržanog od strane Vlade Republike Slovačke.

Cilj projekta je potaknuti građane, vlasnike privatnih i javnih objekata na korištenje solarnih panela i kolektora kao mjeru podrške tranziciji ka čistoj energiji, borbi protiv zagađenja zraka i energetskog siromaštva, smanjenju emisije stakleničkih plinova i broja građana koji boluju od respiratornih bolesti u BiH.

Ukoliko planirate gradnju solarno elektrane, EMT SOLAR je firma specijalizovana za cjelokupan ciklus izgradnje solarnih postrojenja, od izlaska na teren i stručne procjene lokacije, savjetovanja, projektovanja i izgradnje, do praćenja rada, servisiranja i repoweringa solarnih sistema. Radi se o firmi koja je licencirana za 18 različitih poslova mjerenja i ispitivanja u oblasti elektro i fotonaponske tehnike.

EMT SOLAR radi po sistemu „ključ u ruke“, što podrazumijeva ne samo nabavku najkvalitetnije opreme, već i sve poslove oko pribavljanja potrebnih dozvola i definisanja optimalnih poslovnih modela za svaku investiciju. Za početak ispunite ovaj kratki anketni upitnik.

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.