solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Prosumeri konačno i u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023)

Usora FNE F******o 2, izrada Idejnog projekta, 2 MW
Sadržaj

Građani Federacije konačno će moći proizvoditi električnu energiju, a viškove predavati u mrežu. Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u Službenim novinama Federacije. Ovim zakonom otvorena je mogućnost građanima Federacije BiH da proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora, a da višak predaju u mrežu u obliku energetskog ili monetarnog kredita te tako ostvare dobit.

Ranije su u Službenim novinama Federacije objavljeni Zakon o električnoj energiji i Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti čime je kompletiran set energetskih zakona u skladu sa energetskom politikom EU.

Do početka primjene zakona potrebno je pripremiti podzakonska rješenja i akte. Rok za njihovu izradu je šest mjeseci, a kada se to završi Federacija BiH će imati izuzetno liberalna pravila za proizvodnju i prodaju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije.

Zakonom se, između ostalog, pojednostavljuju administrativni postupci za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana, kao i uvođenje novih kategorija učesnika i djelatnosti na tržištu električne energije, te uvođenje novih prava i mehanizama za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije. Krajnji kupac ima pravo priključiti elektranu koja koristi obnovljive izvore energije na unutrašnje električne instalacije svog objekta za potrebe vlastite potrošnje. Instalirana snaga elektrane, ne može biti veća od odobrene priključne snage objekta, a maksimalno 150 kW.

Ko može biti prosumer?

Prosumer – krajnji kupac električne energije istovremeno i proizvodi struju iz obnovljivih izvora energije za dio svojih potreba. Pojednostavljeno, domaćinstvo koje bude proizvodilo struju npr. u svojoj solarnoj elektrani koja je instalirana na krov kuće, moći će tu struju trošiti za svoje potrebe, a višak će moći prodavati.

Ta prodaja biće omogućena na način da ako je prosumer predao više struje u mrežu nego što je preuzeo, razlika između predane i preuzete električne energije prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje u korist prosumera, u obliku energetskog kredita izraženo u kWh ili monetarnog kredita izraženo u KM.

Zajednice obnovljive energije

Uz prosumere, novost je i uspostava zajednica obnovljive energije koje bi omogućile građanima da se ujedine i zajedno grade postrojenja iz obnovljivih izvora.

Ovaj zakon pojednostavljuje proceduru priključenja proizvodnih objekata koji proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora instalirane snage do i uključivo 23 kW i koriste se za vlastite potrebe.

Predviđeni su i podsticaji za one koji namjeravaju struju proizvoditi iz obnovljivih izvora energije. Bit će omogućeno formiranje energetske zajednice kao pravnog lica kojeg čine domaćinstva, kompanije, lokalna samouprava (grad ili općina) i javne ustanove. Zakonom su definisani svrha i kontrola ove zajednice.

Pravo vrijeme za gradnju solarne elektrane

Mnogi su čekali usvajanje seta energetskih zakona, a prije svega Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasne kogeneracije, kako bi postavili solarne panele na krovove kuća ili poslovnih objekata. Sada je pravo vrijeme za to, jer uz pojednostavljenje administratvinih procedura, cijena solarnih panela i opreme nikada nije bila niža.

I dok raste interes za gradnjom solarnih elektrana, u isto vrijeme, na tržištu je sve više firmi koje svojim klijentima pružaju uslugu ugradnje solarnih panela. Među njima se posebno istakla kompanija EMT SOLAR. Predanost kvaliteti usluge, pažljivo odabrani proizvodi i visoki standardi korisničke podrške privukli su brojne zadovoljne kupce koji cijene  kvalitet i inovativnost.

EMT SOLAR je firma specijalizovana za cjelokupan ciklus izgradnje solarnih postrojenja po sistemu “ključ u ruke”, od izlaska na teren i stručne procjene lokacije i savjetovanja, projektovanja i izgradnje, do praćenja rada, servisiranja i repoweringa solarnih sistema.

EMT SOLAR je prva u BiH implementirala metodologiju za mjerenje DC strane, koja pokazuje realnu snagu isporučenih panela.

Krenite u solarnu budućnost uz najbolje u ovoj oblasti. Javiti se možete putem elektronske adrese info@solarno.net ili putem telefona 033 444 310.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.