solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Regionalno tržište električne energije kaska za Evropom (2024)

Kompanije koje gube pravo na javno snabdijevanje električnom energijom plaćat će skuplju struju
Kompanije koje gube pravo na javno snabdijevanje električnom energijom plaćat će skuplju struju
Sadržaj

Tržište električne energije u regiji generalno kaska za Evropom, koja zemlje Adria regiona uslovljava transpozicijom mrežnih kodova.

“To je zadatak koji trebaju ispuniti sve zemlje tokom ove godine da bi uopšte počela integracija”, rekao je za Bloomberg Adriju Dejan Stojčevski, tehnički direktor berze električne energije SEEPEX.

SEEPEX je licencirani operator tržišta za organizovano tržište električne energije/berzu električne energije sa sjedištem u Beogradu. Nijedna zemlja regiona do sada nije izvršila transpoziciju, a rok je bio 2023. godina.

Rok je pomjeren na sredinu 2024. godine, međutim i dalje nije sigurno da li će zemlje stići uraditi sve potrebno.

“Glavna stvar je hitna transpozicija, ma šta mi govorili. Možemo mi da se bunimo na to šta hoće Evropa, a šta neće, to nam je jednostavno uslov, uzmi ili ostavi. Ako ostavimo, ostajemo u uslovnom radu i jednostavno nećemo moći da se razvijamo. Što prije to uradimo, prije ćemo se priključiti tom internom evropskom tržištu. Sve zemlje neće sigurno ispuniti taj rok. Bio bih zadovoljan da bude bar jedna zemlja” rekao je Stojčevski.

Prema određenim najavama i razgovorima, prvi slobodan slot za spajanje tržišta s Evropom dan unaprijed je prvi kvartal 2026. godine.

“Da bi se to desilo, tokom ove godine mora da se izvrši transpozicija regulative da bi sve stiglo da se odradi do kraja 2025. i da bi 2026. moglo da se obavi spajanje tržišta. Ako to ne uradimo, rok od sredine 2026. godine će se pomjeriti dalje”, objašnjava Stojčevski i dodaje da je transpozicija jedan od uslova za market kapling.

SEEPEX je uspio da uvede dan-unaprijed tržište, te unutardnevno tržište, a prvi naredni korak koji je ključan je market kapling bez kojeg nema daljnjeg razvoja. S market kaplingom i otvaranjem granica definisala bi se jedinstvena cijena električne energije za cijeli region i tada bi se moglo govoriti o likvidnosti i pravoj referentnoj cijeni.

“Bez spajanja tržišta nema integracije velikog broja obnovljivih izvora energije. I to je jedna od ključnih stvari. Market kapling na unutar-dnevnom i dan-unaprijed tržištu jedan je od ključnih faktora za veću integraciju obnovljivih izvora energije, a samim tim i investicija u cijeli ovaj region”, ističe Stojčevski.

ADEX jedan od načina da se opstane na tržištu

Prije oko godinu dana uspostavljen je ADEX (Alpsko-jadransko dunavska berza električne energije), što nije klasično spajanje tržišta, kao što se generalno misli. ADEX je nastao korporativnim spajanjem BSP Southpoola i SEEPEX-a, s poslovnim sjedištem u Ljubljani i glavnim stalnim kancelarijama u Ljubljani i Beogradu.

“To je jednostavno sinergija između dvije kompanije gdje će se optimizovati sam rad. Želimo tu našu inicijativu da proširimo i na region, pa ćemo vidjeti da li neko želi da se pridruži toj inicijativi. Mi ADEX vidimo kao jedan od načina da se generalno opstane na tržištu, da se u budućnosti parira velikim kompanijama. Praktično je neizvodivo da male regionalne berze ostanu same u dužem vremenskom periodu i da posluju uspješno”, kaže Stojčevski.

Kvalitet elektroprijenosnih mreža

Stojčevski kaže da je trenutno stanje sa elektroprijenosnim mrežama u regiji zadovoljavajuće, ali da je objektivno i mala integracija obnovljivih izvora. On smatra da se neće tako brzo realizovati projekti obnovljivih izvora energije, koliko se najavljuje, jer će pojedine stopirati troškovi. Pored toga, ističe, bez baterija praktično nema budućnosti i interesa da se investira u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora neće biti isplativi za investitore. U regiji imamo vrlo malo skladišta, reverzibile u Srbiji te dio u BiH, u Čapljini.

“Mi imamo malo kapaciteta za reverzibile, to su hidrogeni potencijali i Srbija ima u planu da u narednom periodu izgradi Bistricu, ali to je sve nedovoljno za najavljenu količinu obnovljivih izvora energije. Dakle, storidži, baterije, su jednostavno neophodni u ovom regionu. Da bi se to regulisalo, mora da se pripremi regulativa, da se baterijama omogući lakši pristup. Lično smatram da bez pomoći investitorima u baterije praktično nećemo imati kapaciteta da sve to izgradimo i omogućimo integraciju obnovljivih izvora”, objašnjava Stojčevski.

On je dodao da je država ta koja treba da pruži pomoć putem regulative, a mnogo regulative nedostaje u zemljama regije.

“Nemamo čak ni dovoljno kapaciteta, ni znanja, pojedinačno po zemljama. Zato je suština i poenta u regionalizaciji i podizanju ljudskih, profesionalnih kapaciteta da bi dostigli ciljeve i da bi se sve to odradilo”, naglašava Stojčevski.

I dok sve druge zemlje regiona imaju svoje berze, BiH kasni i sa tim. Iako je formiranje berze električne energije najavljeno prije nekoliko godina, još nema naznaka kada će ona i početi sa radom.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.