solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Rekordan skok cijene uglja zbog EU zakona protiv zagađenja

Table of Contents

Cijena zagađivanja porasla je za više od 50 % ove godine u Europi, kao posljedica strožijih zakona protiv zagađenja. Od utorka na tržištu EU-a tona uglja košta više od 50, a porast cijene ovog energenta, direktno utječe na “isplativost” zagađivanja. Pretpostavka je da će to mnoge kompanije koje koriste ugalj natjerati da pronađu neki drugi isplativiji i ekološki prihvatljiv energent za svoja postrojenja. Cijene uglja će nastaviti da rastu, a procjene su da će krajem godine tona koštati oko 75 eura. Trgovci na berzama već sad predviđaju cijene oko 60 eura po toni, ili za 20 % veće od trenutne tržišne vrijednosti. Prošle godine su cijene ovog, kao i ostalih energenata pale na 15 dolara po toni, zbog posljedice pandemije i mjera poput zatvaranja.

No, vodeći ljudi u Briselu su odlučili da će oporavak ipak biti “zeleniji” u odnosu na stanje prije pandemije. Zato nije začudio rast cijene uglja u julu, kada je prvi put u zadnjih deset godina tona bila 30 eura, samo dan prije nego će EU donijeti Zeleni zakon vrijedan 500 milijardi eura. Rast cijena i zabrinutost industrije zbog konkurentnosti predstavljaju dodatnu napetost u političkim raspravama o provedbi Zelenog sporazuma, koji ima za cilj postizanje klimatske neutralnosti do 2050. i pooštravanje ciljnih vrijednosti smanjenja emisija do 2030.

Neke tehnologije za smanjenje emisija i dalje su preskupe za upotrebu proizvođačima čelika i hemikalija. Međutim, daljnji rast cijeni mogao bi to promijeniti. Europska komisija trebala bi 14. jula predložiti paket propisa kojim će se donijeti novi cilj smanjenja stakleničkih plinova do 2030. za najmanje 55 % u odnosu na nivo iz 1990. godine. Da bi postala obavezujuća, ova pravila će trebati saglasnost nacionalnih vlada i Europskog parlamenta.

Tags

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.