solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

2022. Sjeverna Makedonija omogućila građanima da postanu prozjumeri!

Sjeverna Makedonija
Table of Contents

Sjeverna Makedonija je u pravilniku o obnovljivim izvorima energije povećala maksimalni dozvoljeni kapacitet krovnih solarnih elektrana za domaćinstva, firme i državne institucije. Ministar ekonomije, Kreshnik Bekteshi, izjavio je da će domaćinstva, firme i državne institucije moći prodavati višak električne energije.

Ministar ekonomije, Kreshnik Bekteshi, predstavio je izmjene pravilnika o obnovljivim izvorima energije i potvrdio da one omogućavaju građanima i kompanijama da proizvode električnu energiju na krovovima i da je prodaju za elektrodistribuciju. Ministarstvo je navelo da su prozjumeri domaćinstva, mali potrošači ili budžetski korisnici koji mogu izgraditi sistem za proizvodnju električne energije iz obnovljivog izvora zbog lične potrošnje i isporučiti višak u distributivnu mrežu.

Svako domaćinstvo, firma ili državna institucija mogu potpisati ugovor sa dobavljačem električne energije uključujući univerzalnog dobavljača. Višak se obračunava prema prosječnoj cijeni po kojoj univerzalni dobavljač nabavlja električnu energiju za snadbijevanje malih potrošača, izjavio je Bekteshi i dodao da obračunski period za prozjumere traje šest mjeseci, počevši od 01. jula 2022. godine.

Najviši dozvoljeni kapacitet za domaćinstva podignut je sa četiri na šest kW, a za kategoriju malih potrošača udvostručen je na 40kW, iako je prvobitno gornja granica trebala biti povećana na 60kW po korisniku.    

Sjeverna Makedonija
Sjeverna Makedonija omogućila prozjumerima da prodaju višak električne energije!

Usvojen nacionalni i energetski plan

Vlada Sjeverne Makedonije usvojila je energetski i klimatski plan (NECP) čime je postala prva članica Energetske zajednice koja je to učinila. Nacionalni energetski i klimatski plan obuhvata period od 2021. do 2030. godine i predstavlja put za postizanje ciljeva do 2030. godine.

Nacionalni plan komunikacije u vanrednim situacijama (NECP) predstavlja nacionalni strateški plan za jačanje i poboljšavanje komunikativnih sposobnosti u hitnim slučajevima. NECP predvodi složenu misiju održavanja i poboljšavanja komunikativnih sposobnosti, te služi kao nacionalna mapa puta za osiguravanje komunikativnosti u hitnim slučajevima na svim nivoima vlasti.

NECP predviđa niz politika i mjera s ciljem smanjenja potrošnje električne energije u zgradama (domaćinstva, komercijalni, javni objekti), industriji, transportnom sektoru, kao i smanjenja gubitka u prenosnoj i distributivnoj mreži.

Sjeverna Makedonija prva je članica Energetske zajednice koja je podnijela nacrt NECP Sekretarijatu. Direktor Sekretarijata, Artur Lorkowski, pri tome je čestitao Sjevernoj Makedoniji na postavljanju jasnog cilja na svom putu energetske tranzicije usvajanjem NECP programa.

Nacionalne energetske i klimatske planove kao obavezu za svoje članice uvela je Europska Unija u okviru paketa pod nazivom Čista energija za sve europske državljane, koji je usvojen da bi pomogao u postizanju energetskih i klimatskih ciljeva za 2030. godinu: smanjenje emisija od najmanje 40 posto, povećanje udjela obnovljive energije na 32 posto i poboljšanje energetske efikasnosti do 32,5 posto.

Cilj smanjenje energetske nezavisnosti sa 60 posto na 59 posto do 2030. godine

Sjeverna Makedonija ima u cilju da smanji svoju energetsku nezavisnost sa 60 posto na 59 posto do 2030. godine. Plan je da se postane manje ovisan od uvoza energije, ali i da se diversifikuju izvori snadbijevanja korištenjem prirodnog gasa, uglavnom u industrijskom sektoru.

Mjere obuhvataju povećanje broja prozjumera, izdavanje garancija porijekla, izgradnju solarnih elektrana. NECP predviđa pripremu godišnjeg programa za ugrožene potrošače da bi se obezbijedila zaštita od mogućih cjenovnih šokova.  

Sjeverna Makedonija
Sjeverna Makedonija usvojila nacionalni i energetski plan

Sjeverna Makedonija podstiče državljane da postanu prozjumeri

Sjeverna Makedonija svojim državljanima omogućava razne pogodnosti s ciljem da što više državljana postanu prozjumeri. Naime, prozjumeri u Sjevernoj Makedoniji neće plaćati naknadu za korištenje mreže prilikom isporuke viška električne energije u elektroenergetski sistem.

RKE saopštila je da je ukinuta naknada za korištenje distributivnog sistema pri isporuci viška električne energije iz fotonaponskih elektrana instaliranih od strane domaćinstava prozjumera. Odluka je donijeta u cilju olakšavanja uslova za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Ovo je druga odluka kojom Sjeverna Makedonija želi povećati broj prozjumera.

Portal solarno.net prati najnovija dešavanja iz svijeta solarne industrije. Budi u toku!

Slični Članci
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.