solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Solarne elektrane u BiH: koncesije za gradnju u BPK (2024)

Solarne elektrane u BiH by EMT solar
Solarne elektrane u BiH by EMT solar
Sadržaj

U Bosanskopodrinjskom kantonu će se graditi solarne elektrane i vjetroelektrane ukupne snage 800 MW. Premijer BPK Goražde Edin Ćulov i direktor kompanije “TLG” d.o.o Travnik Zoran Vujinović potpisali su ugovor o dodjeli koncesije za izradu, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje vjetro i solarne elektrane na lokalitetima VE “Kacelj“, FNE “Jahorina“ FNE “Jahorina 1“ i FNE “Jahorina 2“.

Koncesija za solarne elektrane i vjetroelektrane je dodjeljena na period od 30 godina, a prema ocjeni predstavnika Vlade BPK, riječ je o veoma povoljnom ugovoru koji će osigurati milione KM kantonalnom budžetu.

Premijer Ćulov je rekao da je ugovor značajan s aspekta privrednog razvoja i ekonomskog jačanja BPK, jer se kroz uplatu jednokratnih i tekućih koncesionih naknada za gradnju solarne eletrane očekuju prihodi u iznosu od deset do dvanaest miliona KM.

“Potpisivanje ovog ugovora je prva faza realizacije jednog od najvažnijih projekata za BPK Goražde, čija je vrijednost prema projekcijama, blizu 800 miliona eura. Uz podršku Komisije za koncesije i Ministarstva za privredu te predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti našeg kantona, uspjeli smo stvoriti mogućnosti za velike investicije u proizvodnju električne energije na našim prostorima”, kazao je premijer Ćulov.

Dodao je da sada slijede analize, prostorni planovi, putevi, prilazni putevi itd.

“Ove solarne elektrane su kao kućice, građani trebaju znati da mi dajemo koncesije do 5 mW to je jedna kućica, recimo jedna centrala je planirana 200 mW, znači mi imamo 40 kućica na različitim terenima i lokacijama u jednom području za koje će se dobivati prvo saglasnosti oko krčenja, pretvorbe zemljišta, urbanističke dozvole i građevinske dozvole, znači lokalne zajednice će odrediti je li to na putu spasa, pored puta spasa ili na neko drugoj lokacijii. Bez njihove saglasnosti, urbanističke i građevinske dozvole, centrale se ne mogu graditi”, pojasnio je Ćulov.

Direktor kompanije “TLG” Zoran Vujinović rekao je da, kada je riječ o implementaciji ovih projekata, prvi projekt u vidu gradnje solarne elektrane od 200 MW trebao bi biti implementiran za dvije godine.

– Što se tiče vjetro parka, iskustva privrednog društva ‘TLG’ su velika u razvoju projekata, ali njihova realizacija zahtijeva jako velika istraživanja i analize koje će uslijediti, kao i konsultacije s Ministarstvom prostornog uređenja, s obzirom da će se svi prostori koji se nalaze na ovim lokalitetima, a koji su zaštićeni po bilo kojem osnovu, biti isključeni od bilo kakvog uticaja. Zatim slijede aktivnosti pretvorbe zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko, kao i ostali postupci u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i građenju – naglašava Vujinović.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.