solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Solarne elektrane za škole u Hrvatskoj (2023)

Solarna elektrana by EMT SOLAR
Solarna elektrana by EMT SOLAR
Sadržaj

Sve više škola u Hrvatskoj dobija solarne panele. U sklopu projekta ‘Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju’, postavljene su solarne elektrane na osnovnim školama Veli Vrh i Vidikovac u Puli. Zahvaljujući fotonaponskim elektranama, ove će škole ubuduće pokrivati gotovo 50 posto potreba za električnom energijom, objavio je Grad Pula.

Na krovu Osnovne škole Veli Vrh ugrađena je solarna elektrana snage 50 kW čime će objekt postići samoodrživost od 45 posto. Na krovu Osnovne škole Vidikovac je ugrađena solarna elektrana snage oko 30 kW čime se postiže samoodrživost od 49 posto. Elektrane će biti puštene u pogon tokom decembra.

U cilju održivosti i ublažavanja klimatskih promjena, OŠ Veli Vrh će smanjiti emisiju CO2 za 59 012 kg, a OŠ Vidikovac za 40 046 kg godišnje, prema metodologiji Europske unije.

Prema planu, u sklopu projekta ‘Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju’ predviđena je gradnja 22 solarne elektrane na javnim zgradama (od čega je sedam u Istri), organizaciju edukacija, te promociju na temu obnovljivih izvora, posebno solarne energije i mogućnosti koje ona pruža u procesu zelene tranzicije. Projekat će otvoriti vrata za nove zelene investicije i ubrzati energetsku tranziciju Pule i Hrvatske. Osim toga, Grad Pula će se i dalje uključivati u popularizaciju solarne energije i njeno korištenje na svim nivoima – od objekata javne i poslovne namjene do domaćinstava. Pulske škole će tako postati primjer dobre prakse u Hrvatskoj.

Projekt ‘Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju’ finansiraju Island, Lihtenštajn i Norveška Financijskim mehanizmom Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014. – 2021., uz nacionalno sufinansiranje Hrvatske u iznosu od 1,1 milion eura bespovratnih sredstava u okviru Programa ‘Energija i klimatske promjene’. Cilj projekta je povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj.

Šest osnovnih škola u Varaždinu će proizvoditi električnu energiju

Solarni paneli postavljaju se i na krovove škola u Varaždinu. Zahvaljujući Ugovoru o građenju fotonaponskih elektrana koji je potpisao gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, šest varaždinskih osnovnih škola uskoro će proizvoditi električnu energiju za vlastitu potrošnju. Vrijednost Ugovora je nešto manje od 118 900 eura.

Sufinansiranje projekta osigurano je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Hrvatske (FZOEU) s učešćem od 40 posto ukupno prihvatljivih troškova projekta postavljanja solarnih elektrana. Ukupna snaga fotonaponskih sistema na šest osnovnih škola  je 176 MW.

Solarni paneli i na krovovima škola u BiH

U okviru projekta pravedne zelene tranzicije, pod nazivom “Sunčane škole”, koji se provodi u pet zemalja zapadnog Balkana, Srbija, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Albanija, i Bosna i Hercegovina, pet škola u BiH dobilo je solarne elektrane.

Radi se o školama: OŠ „Klokotnica“ u Doboj Istoku, OŠ „Hasan Kikić“ u Gračanici i „Prva osnovna škola“ u Živinicama, te Srednjoškolski centar „Vuk Karadžić“ u Loparama.  Ovo su prve škole koje proizvode vlastitu električnu energiju, što će im omogućiti znatne finansijske uštede. Za početak implementacije su izabrane škole u Tuzlanskom kantonu, kao regiji uglja, kako bi se istakla važnost zelene tranzicije.  Cjelokupni projekat Pravedne zelene tranzicije je pokriven donacijama i ne zahtijeva nikakav angažman lokalnih budžeta. Projekat finansira Fond otvoreno društvo BiH iz Sarajeva, a po okončanju svih ulaganja cjelokupna investicija će se predati u vlasništvo škole.

Ministar obrazovanja u Vladi Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović najavio je ranije da će još desetak škola u ovom kantonu biti opremljene solarnim panelima.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.