solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Solarni kapacitet SAD-a: dodatnih 21,9 GW solarne energije u 2023.

Solarni kapacitet SAD-a i nove elektrane u 2023.
Sadržaj

Prema Preliminarnom mjesečnom inventaru električnih generatora američke Uprave za energetske informacije, Amerika u ovoj godini planira dodati 54,5 GW kapaciteta za proizvodnju električne energije u američku elektroenergetsku mrežu.

Više od polovine ovog kapaciteta biće solarna energija (54%), a zatim baterija (17%).

Solarni kapacitet u američkom komunalnom energetskom miksu brzo je rastao od 2010. godine. Uprkos njegovom rastućem trendu u protekloj deceniji, povećanje solarnog kapaciteta smanjeno je za 23% u 2022. u odnosu na 2021.

Ovaj pad povećanja solarnog kapaciteta rezultat je prekida lanca opskrbe i drugih izazova povezanih s pandemijom. Međunarodna agencija za energiju očekuje da će neki od odgođenih projekata početi s radom 2023., kada se planira instalisati 29,1 GW solarne energije u SAD-u.

Ako svi ovi kapaciteti budu uključeni u energetski miks kako je planirano, ove godine će SAD imati najveći dodatni solarni kapacitet u jednoj godini, što će više nego udvostručiti trenutni rekord (13,4 GW u 2021.).

U 2023. godini, daleko najviše novih solarnih kapaciteta će biti u Teksasu (7,7 GW) i Kaliforniji (4,2 GW), zajedno sa 41% planiranog novog solarnog kapaciteta.

Kapacitet skladištenja baterija u SAD-u naglo je rastao u posljednjih nekoliko godina. U 2023. kapacitet baterija u SAD će se vjerovatno više nego udvostručiti. Planirano je da se doda 9,4 GW skladišne ​​baterije na postojeći kapacitet od 8,8 GW.

Sistemi za skladištenje baterija se sve više vezuju za projekte energije vjetra i sunca. Vjetar i Sunce su povremeni izvori proizvodnje: proizvode struju samo kada duva vjetar ili sija sunce. Baterije mogu pohraniti višak električne energije iz vjetro i solarnih generatora za kasniju upotrebu.

U 2023. godini, Međunarodna agencija za energiju očekuje da će 71% novog kapaciteta za skladištenje baterija biti u Kaliforniji i Teksasu, državama sa značajnim kapacitetom solarne energije i vjetra.

U SAD-u se u 2023. planira izgradnja 7,5 GW novih kapaciteta na prirodni plin, te 6 GW snage u vjetroelektranama. Godišnje povećanje kapaciteta vjetra u SAD-u počelo je usporavati, nakon rekordnih povećanja od više od 14 GW i 2020. i 2021. godine.

Planirano je da dva nova nuklearna reaktora u nuklearnoj elektrani Vogtle u Gruziji budu puštena u rad 2023. godine, nekoliko godina kasnije nego što je prvobitno planirano. Reaktori, s ukupnim kapacitetom od 2,2 GW, prvi su novi nuklearni blokovi izgrađeni u SAD-u u više od 30 godina.

Solarni kapacitet BiH i nova legislativa

Bosna i Hercegovina još je u fazi donošenja, a tek joj predstoji proces usklađivanja legislative koja bi trebalo da ubrza i konkretizuje integraciju obnovljivih izvora u energetski sistem.

„Kako bi se izbjegla situacija umanjene energetske sigurnosti BiH zbog eventualnog nedostatka električne energije proizvedene u vlastitim objektima za domaću potrošnju u procesu dekarbonizacije, kao i povećanje cijena zbog uvođenja takse na emisije CO2, sugeriše se nadležnim institucijama da kreiraju uslove za povećanje investicije u obnovljive izvore energije kroz donošenje potrebne legislative i otklanjanje utvrđenih prepreka, te uspostavljanje organizovanog tržišta električne energije, povezivanja sa drugim tržištima i integracija u regionalna tržišta. Takođe je potrebno donijeti novu i/ili izmijeniti postojeću legislativu kojom će se omogućiti smanjenje potrebnog vremena za izgradnju obnovljivih izvora“, navodi se u Indikativnom planu razvoja 2023.-2032. Nezavisnog operatora sistema u BiH.

Ovo govori o obavezama Bosne i Hercegovine kada je u pitanju proces dekarbonizacije i pravcima kojima trebamo ići u energetskoj tranziciji, kako ne bismo ostali jedna od država sa „naskupljom strujom po glavi stanovnika“.

Sve više privrednih subjekata shvata da na zvanične poteze vlasti ne treba čekati.

Oslanjajući se na izdašnost prirodnih izvora energije na Balkanu i mogućnost ušteda koje im garantuje izgradnja vlastitih proizvodnih kapaciteta, u svom poslovanju biraju najbolje u solarnoj industriji BiH, kako bi pravovremeno i kvalitetno implementirali svoje poslovne planove za evropsku budućnost sa net-zero karbona.

Specijalnosti u inovativnim finansijskim i poslovnim energetskim modelima koje nudi kompanija EMT SOLAR korisne su investitorima kod izbora najboljeg načina realizacije investicija, a sistem „ključ u ruke“ podrazumijeva kvalitetno planiranje i najbolju opremu na tržištu solara, kao i podršku stručnog kadra u svim poslovima oko pribavljanja potrebnih dozvola i definisanja optimalnih poslovnih modela za vašu investiciju.

Za početak ispunite kratki anketni upitnik i pregledajte sekcije na našem specijalizovanom portalu Solarno.net.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.