solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

SolarPower Europe objavio smjernice za recikliranje solarnih panela (2024)

Recikliranje solarnih panela
Recikliranje solarnih panela
Sadržaj

SolarPower Europe objavio je smjernice za recikliranje solarnih panela, odnosno održivo upravljanje solarnim panelima na kraju njihovog životnog vijeka.

Naime. činjenica je da sve većem broju solarnih elektrana ističe rok trajanja. SolarPower Europe, asocijacija kompanija iz ovog sektora, objavio je izvještaj pod nazivom “Upravljanje nakon kraja radnog vijeka: smjernice za najbolju praksu”, u kojem se navodi na koji način treba provesti recikliranje solarnih panela, kada dođu do kraja životnog vijeka.

Prošle godine su u Evropskoj uniji instalirane solarne elektrane i kućni fotonaponski sistemi rekordnog kapaciteta, 55 gigavata, pa je ukupna snaga dostigla 263 gigavata. Sa vrtoglavom ekspanzijom ove djelatnosti, odgovorno upravljanje solarnim panelima kojima je istekao rok trajanja ili su se pokvarili postaje sve važnija tema. Mnogi već sada postavljaju pitanje na koji način će se obaviti odlaganje otpada, odnosno recikliranje solarnih panela.

Zelene tehnologije ne ostaju zelene kada dođe čas da se oprema demontira. Solarni paneli obično rade tridesetak godina. Predviđa se da će fotonaponski otpad do 2030. godine dostići od 4 do 14 posto ukupnog proizvodnog kapaciteta električne energije i da bi mogao da se popne na čak 60 do 80 miliona tona do 2050. godine. To znači da je potreba za učinkovitim rješenjima sve izraženija, kao i pronalaženje načina za što efikasnije recikliranje solarnih panela koji su dotrajali ili oštećeni.

SolarPower Europe je objavio izvještaj pod nazivom Upravljanje krajem životnog vijeka: smjernice za najbolju praksu (End-of-Life Management: Best Practice Guidelines).

Smijernice obuhvataju pravilno postupanje sa glavnim komponentama solarnog sistema kada dostignu kraj svog radnog vijeka, uključujući njihovo povlačenje iz upotrebe i zamjenu.

Cirkularnost takođe postaje sve važnija tema, te organizacija daje i preporuke kako procijeniti mogućnost produžavanja životnog vijeka komponenti fotonaponskog sistema. Dalje, dokument analizira ključne evropske zakone koji regulišu upravljanje otpadom, posebno električnim i elektronskim otpadom od solarne opreme.

„Solar će biti kičma evropske zelene tranzicije, i do toga mora doći održivim rastom. Ovaj novi izvještaj će pomoći tom sektoru da pažljivo upravlja solarnim panelima na kraju njihovog radnog vijeka i time, vremenom, ojačati istrajnost sektora“, rekla je generalna direktorica SolarPower Europe Valburga Hemetsberger.

Studija je rezultat jednogodišnjeg rada 30 stručnjaka iz preko 15 kompanija.

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.