Uputstvo za individualna domaćinstva o načinu sticanja statusa kupac-proizvođač

Srbija je ove godine napravila presudni korak ka liberalizaciji energetskog sektora donijevši novi Zakon o OIE. Jedan od glavnih elemenata tog zakona je i mogućnost priključenja domaćinstava na mrežu kroz sistem neto-mjerenja, gdje kupac može postati i proizvođač, takozvani prozjumer.

Stoga je Elektrodistribucija Srbije objavila uputstvo kako individualna domaćinstva mogu steći status prozjumera za instalirane solarne elektrane snage do 10,8 KW.

Da bi stekao status kupca-proizvođača, prethodno je potrebno da krajnji kupac:

1) izgradi proizvodni objekat instalisane proizvodne snage ne veće od postojeće odobrene snage priključka,
2) prilagodi mjerno mjesto,
3) zaključi ugovor o potpunom snabdevanju električnom energijom sa neto-mjerenjem.

Krajnji kupac sopstveni proizvodni objekat (fotonaponsku elektranu) priključuje na svoju unutrašnju instalaciju i stiče status kupca-proizvođača upisom u registar kupaca-proizvođača koji vrši operator distributivnog sistema, nakon ispunjenja svih neophodnih uslova.

Izgradnja proizvodnog objekta

Izgradnja proizvodnog objekta se vrši prema Pravilniku o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rješenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev i postupku koji nadležni organ sprovodi.

Izgradnju mogu da vrše pravna lica sa odgovarajućom licencom za obavljanje te djelatnosti, na osnovu Opštih tehničkih uslova koje mora da zadovolji proizvodni objekat. Nakon izgradnje proizvodnog objekta, izvođač radova izdaje krajnjem kupcu potvrdu o ispravnosti uređaja i instalacija i usklađenosti sa propisima i standardima, a koja sadrži izjavu odgovornog izvođača radova, ateste za ugrađenu opremu i uređaje i izveštaje o sprovedenim funkcionalnim ispitivanjima. Krajnji kupac navedenu dokumentaciju dostavlja operatoru distributivnog sistema elektronskim putem na adresu:

1) za distributivno područje Beograd: kp.prikljucenje.bg@ods.rs
2) za distributivno područje Kragujevac: kp.prikljucenje.kg@ods.rs
3) za distributivno područje Kraljevo: kp.prikljucenje.kv@ods.rs
4) za distributivno područje Novi Sad: kp.prikljucenje.ns@ods.rs
5) za distributivno područje Niš: kp.prikljucenje.nis@ods.rs

Prilagođenje mjernog mjesta

Zahtev za prilagođenje mjernog mjesta podnosi krajnji kupac ili lice koje on ovlasti, elektronskim putem na odgovarajuću elektronsku adresu. U zakazanom terminu, radnici Elektrodistribucije Srbije obezbeđuju beznaponsko stanje na mjernom mjestu, skidaju plombe i demontiraju postojeći mjerni uređaj.

Prilagođenje mjernog mjesta vrše pravna lica, koje je angažovao krajnji kupac, a koji poseduju odgovarajuće sertifikate ili licence za obavljanje delatnosti, na osnovu Opštih tehničkih uslova koje mora da zadovolji mjerno mjesto. Radovi na prilagođenju se vrše u beznaponskom stanju.

Nakon prilagođenja mjernog mjesta, izvođač radova izdaje krajnjem kupcu potvrdu o ispravnosti uređaja i instalacija mjernog mjesta i usklađenosti sa propisima i standardima, a koja sadrži izjavu odgovornog izvođača radova i ateste za ugrađenu opremu i uređaje.

Krajnji kupac predaje navedenu dokumentaciju radnicima Elektrodistribucije Srbije koji, nakon kontrole mjernog mjesta, plombiraju uređaje i uspostavljaju napajanje objekta krajnjeg kupca za smjer potrošnje.

Ukoliko priključak kupca, sa ormarom mjernog mjesta, nije u vlasništvu Elektrodistribucije Srbije, potrebno je da krajnji kupac potpiše Ugovor o preuzimanju mjernih uređaja, mjerno razvodnih ormara, priključnih vodova, instalacija i opreme u mjerno razvodnom ormaru, u skladu sa Zakonom o energetici.

UPOZORENjE:

1) Potrošnja električne energije preko mjernog uređaja na kome su oštećene ili nedostaju plombe operatora sistema i/ili na kome je krajnji kupac oštetio žig propisan zakonom o metrologiji, uz uslov da se utvrdi nepravilnost mjerenja električne energije, kao i
2) Samovlasna zamjena uređaja tretira se kao neovlašćena potrošnja električne energije u smislu Zakona o energetici i podliježe isključenju objekta kupca sa sistema.

Nije dozvoljena isporuka električne energije u distributivni sistem od strane krajnjeg kupca prije sticanja statusa kupca-proizvođača, odnosno prije zaključivanja ugovora o potpunom snabdjevanju sa neto-mjerenjem i upisa u registar kupaca-proizvođača.

U suprotnom, operator distributivnog sistema će izvršiti obustavu isporuke i preuzimanja električne energije u skladu sa Zakonom o energetici.

Ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem

Nakon izgradnje proizvodnog objekta i prilagođenja mernog mesta, krajnji kupac je dužan da snabdjevaču podnese zahtjev za zaključivanje ugovora o potpunom snabdjevanju sa netomjerenjem.

Kopiju zaključenog ugovora o potpunom snabdjevanju sa neto mjerenjem sa krajnjim kupcem, bez komercijalnih podataka ili potvrdu snabdevača o zaključenom ugovoru, snabdjevač dostavlja operatoru distributivnog sistema, elektronskim putem na adresu kp.ugovor@ods.rs.

Upis u registar kupaca-proizvođača

Nakon prijema ugovora o potpunom snabdevanju sa neto mjerenjem ili potvrde o zaključenom ugovoru koje je dostavio snabdjevač i prijema potvrde izvođača radova o ispravnosti uređaja i instalacija proizvodnog objekta i mjernog mesta i usklađenosti sa propisima i standardima, a koje sadrže izjave odgovornog izvođača radova i izveštaje o sprovedenim funkcionalnim ispitivanjima, ateste za ugrađenu opremu i uređaje, Operator distributivnog sistema vrši kontrolu i ispitivanje usklađenosti proizvodnog objekta i mjernog mesta sa tehničkim uslovima, propisima i standardima.

Ukoliko operator distributivnog sistema konstatuje neispravnost uređaja, instalacije proizvodnog objekta ili mjernog mesta, neće izvršiti priključenje proizvodnog objekta. Ukoliko se utvrdi nepravilnost ormara mjernog mjesta nakon prilagođenja mjernog mjesta od strane krajnjeg kupca, primjeniće se odredbe Zakona o energetici.

Nakon otklanjanja nedostataka koje je operator distributivnog sistema konstatovao, krajnji kupac o tome obavještava operatora sistema, elektronskim putem na odgovarajuću elektronsku adresu.

Ukoliko su uređaji, instalacije proizvodnog objekta i mjernog mjesta ispravni i usklađeni sa tehničkim uslovima, propisima i standardima, operator distributivnog sistema izdaje akt o priključenju, vrši priključenje takvog objekta na distributivni sistem i upisuje ga u registar kupaca-proizvođača.

marketing

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime