NE RIZIKUJTE – SAZNAJTE PRAVO STANJE SVOJE ELEKTRANE

Pitate se je li montaža vaše FNE urađena po pravilima struke i bez oštećenja modula?

Želite li da znate imaju li vaši moduli zaista snagu iz deklaracije?

Može li vaša elektrana više?

EMT SOLAR

Prijeti li opasnosti vašem postrojenje i objektu?

Trebate li redovno održavanje, izvještaje i protokole za FERK i energetskog inspektora?

Od prvog koraka…

Nestručnost u samom planiranju i projektovanju mnoge vlasnike solarnih elektrana košta ozbiljnih gubitaka tokom cijelog perioda eksploatacije a da oni to i ne znaju!

EMT Solar tim će izlaskom na teren i uvidom u projektnu dokumentaciju utvrditi optimalnost izbora lokacije, azimuta i elevacije konstrukcije, pravilne veličine i raspored polja, mehaničku sigurnost postavljenih modula, prisutnost vanjskih uticaja i druge bitne faktore.

Za one koji još uvijek grade, svojom stručnošću i opremljenošću EMT Solar je najbolji savjetnik NADZORNOM ORGANU.

…kvalitetne komponente i montaža su veoma bitne…

Snaga vaše elektrane je u modulima i stringovima.

Bilo da je modul tek isporučen ili već montiran, mjerenjem na terenu utvrdiće se njegova prava snaga u poređenju sa onom na deklaraciji.

Samo stručna montaža daje najbolje rezultate i dugoročan stabilan rad elektrane. Cilj pregleda je utvrditi je li montaža urađena uz pridržavanja pravila za raspored polja, pravilno slaganje po Power listama, balansiranje stringova, izbjegavanje PID i LID efekta poznatijeg kao RAK SOLARA. EMT Solar će inspekcijom utvrditi i dokumentovati oštećenja modula nastala prilikom transporta i montaže koja nisu vidljiva golim okom (mikro-pukotine), a znatno utiču na prinose elektrane.

EMT Solar je prva i jedina firma na području Zapadnog Balkana koja je opremljena i obučena za dokumentovanje mikro-pukotina modula, uključujući izvještaj sa uzrocima i procjenom štete.

primjer oštećenja modula jedne četiri godine stare elektrane u Mostaru, dokumentovano augusta 2020.

…bez pravog uvida u rad elektrane, vlasnik i nije svjestan da nepovratno gubi prinose…

EMT SOLAR je prva i jedina firma u BiH koja ima metode, stručnost i opremu za mjerenje snage modula na terenu.

Stručnim pregledom ćemo utvrditi ne samo snagu  isporučenih modula, već i ocijeniti stepen optimizacije kojim bi sa ili bez dodatnih investicija postigli veće prihode. 

dnevna proizvodnja prije optimizacije elektrane
dnevna proizvodnja nakon optimizacije

…nedostaci i propusti mogu izazvati kvarove i uništenje elektrane…

Većina malih solarnih elektrana prestaje sa radom ne zbog starosti, već neželjeno, katastrofom.

Spirale katastrofe vode preko izostavljenih inspekcija koje su mogle ukazati na rizične tačke.

…eliminisati rizike za dugotrajan rad…

Loša kvaliteta isporučenih modula, defektni moduli, nepravilno polaženi kablovi, loši spojevi i razdjelnici, pogrešno podešeni inverteri, nedostatak kvalitetnog uzemljenja i gromobrana, samo su neki interni hotspotovi – izvori rizika.

EMT Solar će stručnim pregledom ukazati i na vanjske izvore rizika kao što su izvori topline, prašine i čađi, štetne materije, mehanički nesigurne okolne objekte (drveće, dimnjaci, dijelovi objekata i fasada, otpad), neispravne susjedne instalacije, refleksije od objekata, opasnost od vandalizma, životinja i zapaljivih materija i mnoge druge.

Metodama, znanjem i opremom koju EMT Solar donosi iz Njemačke, zemlje broj jedan solara, sa sigurnošću se može izvršiti:

 • pregled elektrane sa preliminarnim izvještajem stanja i rizika
 • galvanska mjerenja DC strane
 • mjerenje snage modula u odnosu na nominalnu
 • detekciju pojave PID i LID efekta (rak solara)
 • EL mjerenje (snimanje mikropukotina)
 • termografiju hotspotova
 • rano otkrivanje opasnosti – hotspotova
 • mjerenje radne i tamne karakteristike stringova
 • mjerenje AC strane, kvalitete priključka na elektrodistributivnu mrežu, snage i uticaja na mrežu
 • detaljni izvještaj sa listom hotspotova, nedostataka, neregularnosti, izvorima rizika i oštećenja te procjenu štete
 • prijedlog mjera za otklanjanje hotspotova i optimizaciju elektrane
 • savjetovanje za održavanje u uslovima garancije
 • vanredni i periodični pregled, mjerenje i ispitivanje postrojenja prema zahtjevima FERK-a i FMERI
 • održavanje prema ugovoru sa periodičnim izvještajem po normi FMERI (za energetskog inspektora)
marketing

1 komentar

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime