solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Subvencije u BiH: 1,1 milion KM za energetsku efikasnost

Zimska škola o energetskoj tranziciji
Zimska škola o energetskoj tranziciji
Sadržaj

Odobrena su nova sredstva za subvencije za energetsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku o odobravanju korištenja sredstava u iznosu od 1.102.642,60 KM za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji BiH, u okviru projekta „Dodatno finansiranje energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini“.

Ovom odlukom Vlada FBiH odobrava navedena sredstva Federalnom ministarstvu prostornog uređenja putem Implementacione jedinice projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH, a radi provođenja daljih aktivnosti u okviru ovog projekta i implementaciju drugih međunarodnih projekata koji imaju za cilj poboljšanje energetske efikasnosti, a implementiraju se u okviru Ministarstva.

Kome su namijenjene subvencije?

Subvencije će se koristiti s ciljem implementacije dodatnih aktivnosti, radova na objektima od značaja za Federaciju BiH, radova na objektima od značaja za kantone, zatim za usluge i robe. Ova sredstva od povrata PDV-a ostvarena su po osnovu povrata PDV-a saglasno Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost, te su doznačena na račun kod Union banke d.d.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja će, putem Implementacione jedinice projekta, o utrošku sredstava izvještavati Upravni odbor Projekta.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaduženo je za realizaciju ove odluke koja stupa na snagu dan nakon objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

U razlozima za donošenje ove odluke predlagač je, između ostalog, naveo da Projekat „Dodatno finansiranje Energetske efikasnosti u BiH“ u periodu implementacije provodi i aktivnosti ulaganja u energijsku efikasnost u školama, bolnicama i drugim javnim objektima, kao i povezane konsultantske usluge, a kao jedne od bitnih mjera Vlade Federacije BiH.

Subvencije za energetsku efikasnost u turizmu

U januaru je u okviru Green Recovery komponente COVID-19 Investment Response projekta, finansiranog od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom BiH, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) objavio je Javni poziv za podršku energetskoj tranziciji u turizmu.

Subvencije su namijenjene za pružanje tehničke podršku za identifikaciju i implementaciju pilot projekata usmjerenih na unapređenje energetske efikasnosti u turizmu za do 16 aplikanata iz sljedećih kategorija:

• veliki smještajni kapaciteti (50+ smještajnih jedinica)

• mali smještajni kapaciteti (ispod 50 smještajnih jedinica)

• smještajni kapaciteti urbanog turizma

• smještajni kapaciteti planinskog turizma

Podrška će biti pružena za do 16 predstavnika smještajnih kapaciteta u turizmu (hoteli, aparthoteli, resorti, itd.) u periodu od februara do jula 2024. godine, a uključuje provedbu detaljnih energetskih audita, identifikaciju potencijalnih mjera i projekata za implementaciju mjera energetske tranzicije (sa fokusom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije),  prioriterizaciju određenih mjera iz audita kao i detaljni plan implementacije koji može podrazumijevati izvedbeni projekat, zatim analizu energetskih i okolišnih koristi kao i utjecaja identificiranih mjera i projekata energetske tranzicije na smanjenje karbonskog otiska,  savjetovanje prilikom odabira i implementacije projekata definisanih na osnovu provedenih energetskih audita i edukaciju za zaposlenike/ce za odabrane predstavnike hotelske industrije.

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.