solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Sutra Javna rasprava o Nacrtu pravilnika o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije (2023)

FERK
FERK
Sadržaj

Sutra će biti održana Javna rasprava o Nacrtu pravilnika o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije.

FERK je 21.9.2023. godine na XIX redovnoj sjednici usvojio Nacrt pravilnika o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije sa Obrazloženjem, te je pozvao sve zainteresirane osobe da učestvuju na javnoj raspravi FERK-a o Nacrtu.

Javna rasprava biće održana u prostorijama FERK-a u Mostaru, sa početkom u 11:00 sati. Mogu doći sva zainteresovana pravna i fizička lica kojima će se pružiti mogućnost davanja komentara na Nacrt pravilnika. Kopiju Nacrta pravilnika i Obrazloženja uz Nacrt pravilnika možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internet stranici FERK-a www.ferk.ba.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podnositi pisane komentare na Nacrt pravilnika do dana isteka roka za podnošenje pisanih komentara. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari bit će pažljivo razmotreni. Svoje pisane komentare možete dostavljati na adresu FERK-a ili na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba do 5.10.2023. godine do 12:00 sati.

FERK će na svojoj internet stranici objaviti primljene komentare i Izvještaj voditelja postupka sa održane opšte rasprave.

Kvalifikovani proizvođač električne energije može biti proizvođač koji u jednom ili više proizvodnih postrojenja koristi obnovljive izvore energije i koji je taj status stekao u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Šta je određeno novim pravilnikom?

Pravilnikom o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine propisuje uvjete i način na koji proizvođači električne energije, koji u pojedinačnom proizvodnom objektu proizvode električnu energiju koristeći otpad ili obnovljive izvore energije ili se bave kombinovanom proizvodnjom toplotne i električne energije, na ekonomski primjeren način u skladu sa mjerama zaštite okoline, stiču status kvalifikovanog proizvođača.

Pravilnikom se određuju uslovi koje treba ispunjavati proizvodno postrojenje, koje koristi obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, kako bi pravno i fizičko lice steklo status kvalifikovanog proizvođača, podjela postrojenja za proizvodnju električne energije ili električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije, sa jednom ili više proizvodnih jedinica, u zavisnosti od primarnog izvora energije ili tehnologije i instalisane snage, zatim period trajanja statusa kvalifikovanog proizvođača, način obnove, izmjene i prijenosa statusa kvalifikovanog proizvođača, te način i razlozi oduzimanja statusa kvalifikovanog proizvođača.

Nacrt pravilnika usvojen je nakon nedavnog usvajanja seta energetskih zakona u Federaciji BiH.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.