solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Svi fakulteti u Novom Sadu instaliraće solarne panele

Usora FNE F******o 2, izrada Idejnog projekta, 2 MW
Sadržaj

Svi fakulteti u Novom Sadu imat će instalirane solarne panele. Vlada Vojvodine dodijelila je skoro 900 000 eura za instaliranje solarnih elektrana na krovovima 13 fakulteta i visokih škola. Subvencije za solarne panele u 2024. dobiće još šest obrazovnih ustanova, pa će, od naredne godine svi fakulteti Univerziteta u Novom Sadu koristiti solarnu energiju.

Fakulteti i visoke škole instaliraće fotonaponske elektrane pojedinačne snage 50 kW, a finansiranje su obezbijedili na javnom konkursu za finansiranje nabavke opreme i izgradnje sistema za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora putem solarnih fotonaponskih panela za 2023. godinu.

Na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku djelatnost pristiglo je 19 prijava za solarne panele od kojih će 13 biti finansirano u ovoj godini, a za ostale fakultete sredstva će biti obezbijeđena u budžetskoj 2024. godini, saopćila je Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodina.

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu smanjio troškove za struju 62 posto

Pokrajinska vlada preko resornog Sekretarijata prethodno je finansirala izradu projektno-tehničke dokumentacije za sve fakultete Univerziteta u Novom Sadu za izgradnju fotonaponskih elektrana.

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu prvi je, prije godinu dana, instalirao sistem za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora putem solarnih fotonaponskih panela. Dvije elektrane imaju 45 kW.

„Ovo je strateški važan posao koji je našoj ustanovi omogućio da se trošak za električnu energiju smanji za 62 posto“, izjavio je direktor Instituta dr Saša Orlović.

Igor Mirović, predsjednik Pokrajinske vlade, izjavio je da su pokrenuli ovaj projekat kako bi savremene i održive tehnologije uveli u javni sektor.

„Prvi ćemo u Srbiji postaviti fotonaponske sisteme na objekte svih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a vjerujem u budućnosti i na druge  objekte javne namjene“, izjavio je Mirović, i istakao da će korišćenje solarne energije doprinijeti smanjenju troškova za električnu energiju.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.