Home Solarni paneli Longi solar Longi solar LR4-60HPH-365M Black frame solarni panel

Longi solar LR4-60HPH-365M Black frame solarni panel

Opis

Tehnička specifikacija:
Longi solar LR4-60HPH-365M PDF