solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

U FBiH instalisano skoro 900 solarnih elektrana

U FBiH do kraja prošle godine instalisano je 888 solarnih elektrana
U FBiH do kraja prošle godine instalisano je 888 solarnih elektrana
Sadržaj

U Federaciji Bosne i Hercegovine do kraja 2023. godine instalisano je 888 solarnih elektrana ukupne snage 79.019 kW (kilovata), potvrđeno je za Fenu iz Regulatorne komisije za energiju u FBiH- FERK.

Prema informacijama kojima raspolaže Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (FMERI) kao i zvaničnom izvještaju upućenom prema sekretarijatu EnZ, BiH/FBiH je ispunila cilj od proizvodnje 40 posto energije iz obnovljivih izvora energije.

Iz tog ministarstva navode kako najviše obnovljive energije koristimo iz drvne biomase za grijanje, a što se tiče proizvodnje električne energije najviše koristimo električnu energiju dobivenu iz hidroelektrana.

“U Federaciji se trenutno provodi više projekata iz obnovljivih izvora energije. Ovo ministarstvo izdaje energetsku dozvolu za projekte u kojima je instalisano više od 1 MW “, istaknuto je iz Federalnog ministarstva energetike.

Uspostava domaće berze

Iz Ministarstva ističu da su u toku aktivnosti na izradi državnog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije kroz koji će biti definisano uspostavljanje Operatora organizovanog tržišta-berze u BiH.

Iz Delegacije EU u BiH ranije su istakli kako je BiH poduzela značajne korake u pravcu obnovljive energije s novousvojenim entitetskim zakonima, ali da je jedna od prepreka izostanak zakona na državnom nivou.

Finalizacija novog zakona o električnoj energiji i gasu ključna je za osiguranje izuzeća od Mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (engl. CBAM) i usklađivanje sa standardima EU.

“Hitno usvajanje zakona na državnom nivou uspostavit će funkcionalno tržište električne energije i plina, omogućavajući integraciju s regionalnim tržištima i implementaciju sistema trgovine emisijama (ETS) usklađenog sa EU za smanjenje stakleničkih plinova. Evropska unija nudi finansijska sredstva i ekspertizu kroz inicijative poput Ekonomskog i investicionog plana, projekta EU4Energy i predstojećeg Plana rasta, koji imaju za cilj integraciju i dekarbonizaciju energetskih tržišta”, poručili su iz Delegacije EU u BiH.

Evropska unija subvencionira ulaganja u obnovljive izvore energije

U okviru EU4Energy projekta Evropska unija osigurava 4,4 miliona eura s ciljem pružanja ključne tehničke pomoći BiH na više frontova. Prije svega, fokusira se na reformu energetskog sektora pomažući BiH u usklađivanju politika sa energetskim propisima EU te olakšava implementaciju i praćenje energetskog zakonodavstva EU u BiH.

Od 70 miliona eura izdvojenih kroz Paket energetske podrške EU za BiH, EU je osigurala 50 miliona eura za ugrožena domaćinstva koja se suočavaju s izazovima kao rezultatom energetske krize i 20 miliona eura za poboljšanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama, kao i u mikro, malim i srednjim preduzećima.

“U toku je implementacija Paketa energetske podrške EU, a objavljuju se pozivi za prijavu projekata iz oblasti unapređenja energetske efikasnosti u stambenim zgradama i poslovnim subjektima”, naglasili su iz Delegacije EU u BiH.

Kako su naveli, postoji nekoliko mehanizama finansiranja koji su dostupni Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji, a to su, između ostalog, Fond za zeleni rast (GGF) te Regionalni program energetske efikasnosti (REEP i REEP Plus).

Pored toga, Investicioni okvir za zapadni Balkan definiše čistu energiju kao jedan od strateških prioriteta i nudi tehničku pomoć, podršku u pripremi tehničke dokumentacije za projekte kao i sufinansiranje za njihovu implementaciju sa komponentom grant sredstava EU, poručili su iz Delegacije EU u BiH.

Uskoro dodatna sredstva za subvencije

Obzirom da je BiH 21. marta dobila status pregovarača za pristupanje EU, pretpostavka je da će biti puno više fondova na raspolaganju BiH za ulaganje u obnovljivu energiju.

Kada su u pitanju sredstva iz EU fondova, za IPU, odnosno budžetsku podršku EU Bosni i Hercegovini namijenjeno je 2 puta po oko 13 miliona KM za mjere energetske efikasnosti u domaćinstvima i malim i srednjim preduzećima s tim da se, kako navode, neka od namijenjenih sredstava za energetsku efikasnost mogu iskoristiti i za obnovljivu energiju (npr. solare za mala i srednja preduzeća, ugradnja toplotnih pumpi i drugo ).

Što se tiče upotrebe, odnosno proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u domaćinstvima Operator za OIEiEK je u svom planu rada za 2024. godinu planirao sredstva za program o sufinansiranju prosumera iz kategorije domaćinstva u iznosu od oko 4,3 miliona KM.

Donošenjem navedenog programa od strane operatora, a uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH, stvorit će se dodatni uslovi za razvoj prosumerskih postrojenja iz kategorije domaćinstva, naglašavaju iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Ako tražite pouzdanog partnera za gradnju Vaše solarne elektrane EMT SOLAR je firma specijalizovana za cjelokupan ciklus izgradnje solarnih postrojenja, od izlaska na teren i stručne procjene lokacije i savjetovanja, projektovanja i izgradnje, do praćenja rada, servisiranja i repoweringa solarnih sistema. Za povezivanje sa stručnjacima EMT SOLAR pozovite 033 444 310 ili se javiti putem email adrese info@solarno.net.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.