solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Više od 14 miliona KM revolving sredstava i za solarne elektrane

Revolving sredstva za solarne elektrane u prerađivačkoj industriji
Revolving sredstva za solarne elektrane u prerađivačkoj industriji
Sadržaj

Za gradnju solarne elektrane za vlastite potrebe, privrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine moći će dobiti povoljne kredite.

Vlada Federacije BiH je na sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2024. godinu.

Ukupan iznos za raspodjelu sredstava po ovom programu je oko 14.300.000 KM. Sredstva predviđena za pozajmljivanje po Programu su planirana Budžetom FBiH za 2024. godinu, te saldo sredstava zatečenih na računu u Banci na dan 12.3.2024. godine, kao i sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata dodijeljenih kreditnih sredstava.

Dodjela ukupno raspoloživih sredstava će se vršiti za realizaciju projekta korištenja obnovljivih izvora energije – odnosno za gradnju solarne elektrane za vlastite potrebe, te za ulaganje u imovinu, nabavku osnovnih sredstava i opreme direktno uključene u proces proizvodnje i modernizaciju tehnoloških procesa.

Kako je navedeno u Programu, prerađivačka industrija predstavlja jedan od najvažnijih sektora u privredi Bosne i Hercegovine. Ona zapošljava najveći broj radnika, doprinosi razvoju BDP-a i pomaže u promociji BiH inostranstvu. Također, prerađivačka industrija još uvijek čini najveći dio cjelokupne industrije BiH.

Povećanje energetske efikasnosti gradnjom solarne elektrane

Očekivani efekti Programa su rast broja novozaposlenih, produktivnosti radne snage i indeksa industrijske proizvodnje, te povećanje proizvodnih kapaciteta. Očekivani efekti su i uvođenje novih naprednijih tehnologija i tehnoloških postupaka, kao i unapređenje postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka i reinženjeringa, te razvoj novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga sa većom dodanom vrijednosti. Također, uspostavljanje sistema kvalitete, unapređenje energijske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje kroz gradnju solarne elektrane, kao i povećanje konkurentnosti, te porast prometa i poboljšanje općeg privrednog stanja.

Korisnici kreditnih sredstava po ovom programu su privatna privredna društva, sa sjedištem u Federaciji BiH, koja posluju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, a obuhvataju oblasti metalne, elektro i automobilske industrije, industrije građevinskog materijala, drvne, papirne i grafičke industrije, proizvodnje tekstila, kože i obuće, hemijske industrije i industrije gume plastike i sakupljanja otpada i reciklaže materijala.

Sredstva se mogu dodjeljivati i za refinansiranje prihvatljivih troškova koji su nastali najkasnije godinu dana unazad od dana podnošenja zahtjeva.

Ova sredstva, nevedeno je između ostalog u Programu, se dodjeljuju na osnovu raspisanoga Javnog poziva, koji će naknadno biti objavljen.

Vlada FBiH je u oktobru prošle godina objavila sličan javni poziv kojim je privrednicima za projekte koji uključuju i gradnju solarne elektrane za vlastite potrebe na raspolaganju bilo 2,5 miliona KM.

Tags

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.