solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Više od 97% građana Federacije zainteresirano za izgradnju solarnih elektrana – prosumeri

Solarna elektrana by EMT solar
Solarna elektrana by EMT solar
Sadržaj

Više od 97% građana Federacije Bosne i Hercegovine zainteresirano je za izgradnju solarnih elektrana za vlastitu potrošnju – prosumeri, pokazali su preliminarni rezultati istraživanja koje je proveo Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK). Istraživanje je pokrenuto  04. septembra 2023. godine.

Elektronski anketni upitnik sastoji se od ukupno devet pitanja, koja se odnose na stavove građana o izgradnji solarnih elektrana – prosumeri, i jednokratnoj finansijskoj podršci – subvenciji za izgradnju solarnih elektrana – prosumeri, kao i stavovima građana o stepenu informisanosti građana o procedurama ulaganja u izgradnju ovih postrojenja, te stavovima istih o preprekama za ulaganje u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri.

Tako je 99,3% ispitanika odlučno za izgradnju solarne elektrane-prosumer ukoliko bi im se obezbijedila jednokratna finansijska podrška-subvencija u određenom procentualnom iznosu vrijednosti investicije. Prema mišljenju anketiranih građana prosjek od 50% iznosa potpore (od ukupne vrijedosti investicije) je dovoljan kako bi se odlučili za izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja. Samo 0,7% ispitanika se ne bi odlučilo za izgradnju solarne elektrane – prosumer niti ukoliko im se obezbijedi jednokratna finansijska podrška- subvencija, stoji u preliminarnom presjeku kojeg je objavio OIEiEK.

Administrativni problemi najveća prepreka izgradnji

Kao najveće prepreke za ulaganje anketiranih građana u izgradnju solarnih elektrana –prosumeri, ispitanici su istakli neusvojenu zakonsku i podzakonsku regulativu, nedostatak finansijskih sredstava, kao i nejasne i komplikovane procedure za ishođenje potrebnih dozvola, te dug proces postupanja relevantnih institucija po zahtjevima istih. Pored navedenog, anketirani građani su stava da vlada nizak nivo informisanosti o procedurama ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri, odnosno o benefitima ulaganja u izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja.

Podsjećamo, Operator za OIEiEK će istraživanje o zainteresiranosti građana Federacije Bosne i Hercegovine za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri provoditi do 31. decembra 2023. godine, dok će rezultate istog koristiti za što pravednije kreiranje podzakonskih propisa koji se odnose na jednokratno sufinansiranje izgradnje prosumerskih postrojenja u skladu s odredbama novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Anketa je dostupna na web stranici Operatora za obnovljive izvore energije i efikasne kogeneracije, a iz ove institucije pozivaju građane da popunjavanjem anketnog upitnika i sami budu dio ovog istraživanja.

Solarne elektrane u BiH sve češće se prave za vlastite potrebe, posebno nakon novih najava o poskupljenju električne energije.

Ukoliko i sami planirate gradnju solarne elektrane na krovu kuće ili poslovnog objekta i tražite pouzdanog partnera EMT SOLAR je firma specijalizovana za cjelokupan ciklus izgradnje solarnih postrojenja, od izlaska na teren i stručne procjene lokacije i savjetovanja, projektovanja i izgradnje, do praćenja rada, servisiranja i repoweringa solarnih sistema.

Javiti se možete putem email adrese info@solarno.net i stručnjaci EMT SOLAR će odgovoriti na sva Vaš pitanja.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.