solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Vlada FBiH odobrila gradnju solarne elektrane snage 150 MW

Solarna elektrana by EMT SOLAR
Solarna elektrana by EMT SOLAR
Sadržaj

Vlada Federacije BiH održala je hitnu telefonsku sjednicu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i usvojila Informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane EPHZHB 1 koju će graditi JP Elektroprivreda HZHB Mostar.

Također, izdana je prethodna saglasnost ovom ministarstvu za izdavanje energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane EPHZHB 1 priključne snage 150 MW, s planiranom godišnjom proizvodnjom električne energije od 263 GWh.

Ova elektrana planira se graditi na lokaciji Privredno-poslovne zone Hodovo u Stocu. Informacija sa zaključkom bit će upućena Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje, kako bi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije moglo provoditi aktivnosti u skladu s Uredbom o postupku, kriterijima, obrascu i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za novu izgradnju i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, radi izdavanja ove energetske dozvole.

Elektroprivreda HZHB dobila je koncesiju na 30 godina za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije koja će se proizvoditi u ovoj solarnoj elektrani.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.