solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

VLADA FBiH: skuplja struja za privredu, ne i za domaćinstva (2023)

Za 40 posto domaćinstava veće cijene električne energije
Za 40 posto domaćinstava veće cijene električne energije
Sadržaj

Ograničeno je povećanje cijena snabdijevanja električnom energijom za krajnje kupce do 20 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Vlada Federacije BiH donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Odluku o uvođenju posebnih mjera kontrole cijena snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu. Ova odluka ima za cilj zaštiti krajnje kupce, koji se električnom energijom snabdijevaju u okviru usluge tržišnog snabdijevanja, od ekstrernnog povećanja cijena.

Donesenom odlukom se tokom 2024. godine ograničava povećanje cijena, pa će struja za krajnje kupce poskupiti maksimalno 20 posto u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu se isto odnosi na ugovore koji se zaključuju na period do 31.12.2024. godine. Odlukom je propisano da cijena struje za 2024. godinu za postojećeg krajnjeg kupca ne može biti veća od cijene tržišnog snabdijevanja koja bi se utvrdila za 2021. godinu za odgovarajući naponski nivo, uvećane za po 20 posto za 2022., 2023. i 2024. godinu, a u skladu sa odlukama o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom za 2022. i 2023. godinu, te odredbom ove odluke.

Svi snabdjevači u FBiH, prilikom dostave ponude za zaključenje ugovora svojim postojećim kupcima, dužni su se pridržavati navedenih ograničenja iz ove odluke.

Elektroenergetski subjekti, u skladu sa Zakonom o električnoj energiji FBiH, dužni su prvenstveno obezbijediti dovoljne količine električne energije koja je potrebna za poslovanje i razvoj privrednih i drugih subjekata, zadovoljavajući pri tome kriterije ekonomičnosti isporuke.

Elektroprivredna preduzeća u većinskom vlasništvu Vlade FBiH, radi obezbijeđenja sigurnosti snabdijevanja električnom energijom, dužna su se prilikom dostave ponude za zaključenje ugovora krajnjim kupcima na svom distributivnom području pridržavati ograničenja iz ove odluke.

Odredbe današnje ove  odluke ne sprječavaju krajnjeg kupca da na tržištu slobodno izabere snabdjevača po tržišnim uslovima. Odluka se ne primjenjuje na rezervne i javne snabdjevače.

Svi snabdjevači dužni su kvartalno izvještavati Vladu FBiH o efektima primjene ove odluke, a na osnovu tih izvještaja i drugih informacija kojima raspolaže, Vlada FBiH može korigovati danas propisana ograničenja.

Odluka će biti objavljena u Službenim novinama FBiH, a stupila je na snagu donošenjem. Primjenjivat će se za vrijeme trajanja stanja ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu, u skladu sa Odlukom Vlade FBiH kojom je na prošloj sjednici 30.11.2024. godine proglašeno stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za ovu godinu.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.