solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Vlada Srbije daje subvencije za izgradnju solarnih elektrana: 4 potrebna uslova kako biste postali kupac/proizvođač!

Sve veći broj prozjumera u Srbiji
Vlada Srbije daje subvencije građanima
Sadržaj

Eksplozija cijena električne energije podigla je na noge vlade europskih članica. U fokusu su troškovi potrošnje električne energije i sve češće se kao rješenje tog problema ističe sticanje statusa kupac/proizvođač.

Shodno navedenom, Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom se znatno pojednostavljuje procedura za građane koji žele da postanu i kupci i proizvođači električne energije. Svi koji se prijave za dobivanje tog statusa moći će da isporuče distributeru višak električne energije, koji proizvedu putem solarnih panela, te će imati priliku da dobiju do 50 posto ukupne investicije, odnosno najviše 420.000,00 dinara (6.980,00 KM).

Krajem maja deset lokalnih samouprava u Srbiji objavilo je javni poziv za dodjelu subvencija za instaliranje solarnih panela, a sada je taj spisak duži za još jednu samoupravu, grad Čačak. Dio novca za projekat (ukupno 1.000.000,00 dinara(16.620,00KM)) obezbijedilo je Ministarstvo rudarstva i energetike, i dobilo ga je ukupno 37 lokalnih samouprava.

Sve lokalne samouprave dužne su obezbijediti isti iznos novca koji dobiju od ministarstva, tako da će građanima biti dostupno ukupno 200 miliona dinara (3.324.004,00KM). Dakle, svi koji dobiju subvenciju i odluče se za instaliranje solarne elektrane, koja može da vas opskrbi sa 30 posto do 70 posto dnevne potrošnje struje, država će obezbijediti polovinu, odnosno 2.500,00 eura (4.876,00KM).

Uslovi dobivanja subvencija

Uslovi dobivanja subvencija su isti u svim lokalnim samoupravama. Novac se dodjeljuje za nabavku panela čija snaga ne prelazi 6kW. U slučaju da se odluče za elektranu veće snage, razliku od ukupne vrijednosti radova domaćinstvo plaća samo. U subvenciju su uračunati i nabavka opreme, kao i usluge ugradnje i izrade tehničke dokumentacije.

Domaćinstva se biraju na osnovu 4 kriterija:

  1. Stanje vanjskih zidova,
  2. Način grijanja,
  3. Karakteristike vanjske stolarije,
  4. Faktor K zauzetosti površine za objekat.

U procesu dobivanja subvencije, prednost imaju izolovane kuće i kuće s PVC stolarijom. Kada je riječ o podnosiocu prijave, on mora biti vlasnik objekta ili imati prijavu objekta na istoj lokaciji kao vlasnik objekta. Jedan od uslova je i da je potrošnja na posljednjem računu električne energije iznosila najmanje 30kWh.

Vlada Srbiije daje subvencije za izgradnju solarnih elektrana i omogućava status kupac/proizvođač
Vlada Srbiije daje subvencije za izgradnju solarnih elektrana

Procedura sticanja statusa kupac/proizvođač

Kako bi u Srbiji osvanuo što veći broj solarnih elektrana, procedura po kojoj građani mogu nabaviti solarne panele i postati kupci/proizvođači (prozjumeri) je pojednostavljena. Krajnji kupac stiče status kupca/proizvođača pod slijedećim uslovima:

  1. Ukoliko je zaključen ugovor o potpunom snadbijevanju, s neto obračunom,
  2. Ukoliko instalisana snaga proizvodnog objekta nije veća od odobrene snage priključka objekta krajnjeg kupca,
  3. Ukoliko proizvodni objekat i mjerno mjesto ispunjavaju sve tehničke uslove i bezbjednosne zahtjeve u skladu s pravilima o radu nadležnog operatora sistema.
  4. Ukoliko na svoju unutrašnju instalaciju priključi proizvodni objekat, osim u slučaju kada je uredbom propisano drugačije.  

Zahtjev za prilagođavanje mjernog mjesta podnosi krajnji kupac ili ovlašteno lice, elektronskim putem na odgovarajuću elektronsku adresu. Prilagođavanje mjernog mjesta vrše pravna lica koje je angažovao krajnji kupac, a koji posjeduju odgovarajuće certifikate ili licence za obavljanje djelatnosti na osnovu Opštih tehničkih uslova koje mora da zadovolji mjerno mjesto.

Nakon prilagođavanja mjernog mjesta, izvođač radova krajnjem kupcu izdaje potvrdu o ispravnosti uređaja i instalacija mjernog mjesta. Krajnji kupac predaje navedenu dokumentaciju Elektrodistribuciji

Nakon prijema ugovora o potpunom snadbijevanju s neto mjerenjem ili potvrde o zaključenom ugovoru koje je dostavio snadbjevač i prijema potvrde izvođača radova o ispravnosti uređaja i instalacija proizvodnog objekta, a koje sadrže izjave odgovornog izvođača radova, Operator distributivnog sistema vrši kontrolu i ispitivanje usklađenosti proizvodnog objekta i mjernog mjesta s tehničkim uslovima, propisima i standardima.

Operator distributivnog sistema izdaje akt o priključenju, te vrši priključenje objekta na distributivni sistem i upisuje ga u registar kupac/proizvođač.

Kupac/proizvođač status prozjumera prestaje brisanjem iz Registra kupac/proizvođač. Ukoliko prestane ispunjavati minimum jedan od propisanih uslova za sticanje svog statusa ili ukoliko je njegov objekat isključen u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike, nadležni operator sistema briše prozjumera iz registra.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.