Zahvaljujući Zakonu o električnoj energiji, izgradnja vjetroelektrana i solarnih elektrana na području Federacije Bosne i Hercegovine biti će pojednostavljena.

Redovna opskrba: električna energija

Primjena zakona koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na svojoj sjednici, u formi nacrta, pojednostavljuje administrativne postupke za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, solarne elektrane i vjetroelektrane, te uvođenje novih kategorija sudionika i djelatnosti na tržištu električne energije.

Jedan od važnijih razloga za donošenje istog je usklađivanje s pravnom stečevinom Europske Unije i Energetske zajednice, unapređenje pravnog okvira u sektoru električne energije, te sistema kontrole izgradnje proizvodnih objekata i uvođenje zabrane izgradnje malih hidroelektrana.

EMT SOLAR

Kako su naveli iz Federacije Bosne i Hercegovine, zakonom koji je upućen u parlamentarnu proceduru obuhvaćeni su i proizvodnja električne energije, izgradnja elektrana, distribucija, opskrba i trgovina električnom energijom, skladištenje energije, krajnji kupci, agregacija distribuiranih resursa, elektromobilnost, sigurnost opskrbe, rekonstrukcija, korištenje i održavanje elektroenergetskih objekata, upravni nadzor, regulatorno nadgledanje, kaznene odredbe, kao i druga pitanja od značaja za uređivanje sektora električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Primjena osigurava građanima sigurnu i redovnu opskrbu električnom energijom. U cilju ostvarivanja općeg interesa, elektroenergetski subjekti obvezni su prvenstveno osigurati dovoljne količine električne energije potrebne za život građana, te poslovanje i razvoj privrednih i drugih subjekata, zadovoljavajući pri tome kriterije ekonomičnosti isporuke.

Vlada FBiH - Zakon o električnoj energiji
Vlada FBiH – Zakon o električnoj energiji

Ekološki osvješteni ili ipak ne?

“Nacrtom Zakona propisano je da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije, do kraja oktobra 2022.godine donosi godišnju i trogodišnju bilancu električne energije. Dokumentima su planirani ukupna proizvodnja i potrošnja, način opskrbe električnom energijom, kao i viškovi ili manjkovi električne energije.”, navodi se u obrazloženju.

Elektroenergetskom subjektu može se nametnuti obaveza javne usluge po regulisanim uslovima koji se mogu odnositi na sigurnost, uključujući sigurnost opskrbe, zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, upotrebu energije iz obnovljivih izvora i zaštitu okoliša.

Postojeći Zakon o električnoj energiji na snazi je od 2013.godine, a primjena je dala značajan doprinos razvoju sektora električne energije. Međutim, nakon njegova donošenja država Bosna i Hercegovina obavezala se provesti niz propisa iz pravnog okvira Europske Unije i nastaviti proces liberalizacije tržišta električne energije i energetske tranzicije.

U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 1/22, od 05.01.2022.godine, objavljen je Zakon o dopuni zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Isti je stupio na snagu 06.01.2022.godine.

Dopunom se dodaje novi član kojim se propisuje da se cijena snadbijevanja električnom energijom za kvalifikovanog kupca poveća za više od 20 posto u odnosu na prethodnu godinu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u obavezi je da ograniči rast cijena snadbijevanja električnom energijom do 20 posto, pri čemu se isto odnosi na ugovore s godišnjim ili višegodišnjim trajanjem.

Utvrđen Nacrt zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti. Nacrtom je propisano da Vlada, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije do kraja oktobra 2022. godine donese godišnji i trogodišnji bilans električne energije.

Zakon o električnoj energiji uređuje način utvrđivanja i provođenja energetske politike, planiranje razvoja, akte kojima se utvrđuju i na osnovu kojih se provodi energetska politika i planiranje energetskog razvoja. Isti uređuje pitanja od zajedničkog interesa za sva energetska pitanja vezana za više oblika energije, pri čemu se pitanja vezana za sektor električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata, obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti uređuje Zakonom.

Energetska politika obuhvata više mjera i aktivnosti koje se poduzimaju zbog ostvarivanja dugoročnih ciljeva. Među njima su pouzdano, sigurno, kvalitetno snadbijevanje energijom i energentima, dugoročno uravnotežen i održiv razvoj energetskog sektora, te konkurentnost na tržištu energije zasnovanom na načelima nediskriminacije, javnosti i transparentnosti.

Kao razlog donošenja istog, u obrazloženju je navedeno da Federacija Bosne i Hercegovine nema zakon kojim bi sistemski uredila pitanja od zajedničkog značaja za korištenje više oblika energije u sektorima električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Donošenje novog zakonskog okvira potrebno je zbog zakonskog definisanja dugoročnih ciljeva vođenja energetske politike, kao polazne osnovice za rad svih nadležnih organa i subjekata u sektoru, zatim za unapređenje strateškog planiranja i definisanja uslova za obavljanje djelatnosti u sektoru energije, te uvođenje mehanizama za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije.

Portal solarno.net donosi najnovije vijesti iz svijeta solarne industrije! Budi u toku!

marketing

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime