solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

1. Značajan zaokret u strategiji Elektroprivrede BiH

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, uvođenje poreza na CO2, proizvodnja električne energije
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
Sadržaj

Gradnja termobloka 7 u Tuzli stopirana je obavještenjem kineskog konzorcija GGGC-GEDI prema Elektroprivredi BiH da ne može u potpunosti ispuniti potpisani EPC ugovor zbog povlačenja kompanije General Electric (GE) iz projekta. Kineski konzorcij predložio je izmjenu ugovora, ali je isti odbijen od strane Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: FBiH).  

FBiH prihvatila je prijedlog Elektroprivrede da se odbije prijedlog novih alternativnih podizvođača ključne opreme, ali i da se uputi poziv EPC izvođaču da realizira Ugovor potpisan 27.08.2014.godine sa pripadajućim aneksima 1-13, bez izmjene podizvođača.

Zadužila je JP EPBiH da u slučaju nemogućnosti realizacije Ugovora od strane izvođača o tome obavijesti Vladu FBiH i zatraži saglasnost za raskid ugovora po ispunjenju svih formalno-pravnih uslova, a u cilju zaštite interesa JP EPBiH i Vlade FBiH.

Početak odustajanja od upotrebe plina i posvećivanje solarima

Realizacija Bloka 7 Termoelektrane Tuzla bi, po nekim procjenama, donio ogroman dug koji bi vraćali građani FBiH, s obzirom na to da je Federalni parlament dao garanciju za vraćanje kredita kod izvozno-uvozne banke Kine u iznosu od 613.990.000,00 Eura, a koji je ugovorila Elektroprivreda BiH.

Sadašnji trendovi, usvajanje mehanizma za usklađivanje cijena u vezi s emisijama CO2 od Europske unije koji će se početi primjenjivati od 2025. do 2030. godine dovode do upitnosti konkurentnost energije iz termoelektrana na ugalj iz BiH. U ovom momentu, treba uzeti u obzir da je električna energija iz vjetra i solara daleko jeftinija od one nastale iz uglja.

Period od 15 godina, u okviru kojeg se predviđa implementacija pravedne tranzicije, sasvim je dovoljan da se započne intenzivna izgradnja postrojenja koja proizvode električnu energiju iz sunca i vjetra, a obezbijediti će građanima da proizvode vlastitu električnu energiju.

Prema različitim studijama provedenim u Europskoj Uniji (u daljnjem tekstu: EU), prosumeri bi mogli pokrivati i do 60 posto ukupne potrošnje električne energije u rezidencijalnom i tercijarnom sektoru koja se sada oslanja na ugalj, drvo, električnu energiju i druge vidove obnovljive energije kao što su toplotne pumpe i biomasa.

Ukupan ekonomski isplativ potencijal sunca i vjetra u Bosni i Hercegovini je gotovo dva puta veći od ukupnih potreba za električnom energijom, prema istraživanjima Međunarodne agencije za obnovljivu energiju – IRENA.

Bosna i Hercegovina ima u prosjeku godišnje 1.840,9 sunčanih sati, dok taj broj na jugu zemlje dostiže i do 2.352,5h/god. Jedini bh. grad na Jadranskom moru, Neum, u prosjeku godišnje ima i do 2.600 sunčanih sati raspoređenih u 270 sunčanih dana.

Prirodni potencijal sunčeve energije godišnje iznosi 67,2PWh godišnje, uz pretpostavku da svakog dana u godini na svaki kvadratni metar horizontalne površine u prosjeku padne energija zračenja od 3,6kWh. Kada bi se 2 posto ukupne teritorije pokrilo solarnim panelima sa prosječnom godišnjom efikasnošću od 50 posto i PV panelima sa prosječnom godišnjom efikasnošću od 10 posto, ukupni tehnički potencijal Bosne i Hercegovine iznosio bi 500TWh.

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine: početak odustajanja od plina

Koncesija za dvije fotonaponske elektrane ukupne snage 50MW

U Srednjobosanskom kantonu grade se najveće solarne elektrane. Naime, ministar privrede SBK Nisvet Hrnjić i premijer kantona Tahir Lendo potpisali su sa Admirom Andelijom, generalnim direktorom Elektroprivrede BiH, ugovore o koncesiji za dvije fotonaponske elektrane ukupne snage 50MW na površinama Rudnika uglja Gračanica Bugojno.

“To su najveće solarne elektrane koje planiramo graditi. Investicija je između 55 i 60 miliona KM, a za nas predstavlja jedan od najvažnijih energetskih objekata bioobnovljivih izvora energije. Na ovom području imamo u planu i vjetropark Vlašić za koji imamo potpisan ugovor o koncesiji, pa područje SBK, kada je u pitanju energetska infrastruktura, može biti središte događanja. Agenda Elektroprivrede i države postepeni je prelazak na obnovljive izvore energije.”, izjavio je Andelija.  

Ugovor o koncesiji za fotonaponske elektrane čija je izgradnja predviđena na lokalitetu odlagališta jalovog materijala Rudnika uglja “Gračanica” Općina Bugojno, zaključen je na period od 30 godina od dana izgradnje i puštanja elektrane u pogon,a rok za realizaciju projekata je 30 mjeseci.

Tokom cjelokupnog koncesionog perioda, JP Elektroprivreda BiH će SBK izvršiti uplatu naknade  za koncesiju u visini od 1,5 posto ukupne vrijednosti proizvedene električne energije. Naknada će se obračunati na osnovu trenutno važeće otkupne cijene za električnu energiju proizvedenu iz fotonaponskih elektrana.

Ministar privrede SBK Nisvet Hrnjić izjavio je da je ovim projektom SBK blizu energetske samoodrživosti.

“Projekat će značiti puno za ukupnu energetsku bilancu Kantona. Već nekoliko godina radimo bilancu energetskih potreba koja je pokazala da je oko 71 posto potrošnje pokriveno proizvodnjom. Instalacijom ovih elektrana i njihovom godišnjom proizvodnjom SBK će se približiti energetskoj samoodrživosti.”, izjavio je Hrnjić.

JP Elektroprivreda BiH odustaje od uglja i kreće u solare?

Velike kompanije poput Elektroprivrede BiH investiraju na stotine miliona maraka u hidroelektrane i vjetroparkove, dok privatne kompanije i pojedinci sve češće odlučuju instalirati solarne panele na krovove vlastitih kuća ili pogona.

Iz Elektroprivrede BiH potvrđeno je da raste interes za ovom vrstom proizvodnje energije. U periodu do 2030.godine, JP Elektroprivreda BiH planira izgradnju fotonaponskih elektrana na površinama rudnika uglja Breza, Kakanj, Kreka, deponijama TE u Tuzli, te na podveleškom platou na kojem je uspješno realizovan projekat prve vjetroelektrane u vlasništvu kompanije.

Prenamjena degradiranih slobodnih površina rudnika i odlagališta Koncerna EPBiH, a koja trenutno nema drugu svrhu, diverzifikacija proizvodnog portfolia i djelatnosti u okviru Koncerna EPBiH i doprinos dekarbonizaciji, primarni su benefiti implementacije projekata fotonaponskih elektrana JP Elektroprivreda BiH i predstavljaju konkretan doprinos energijskoj tranziciji i tranziciji ugljenih regiona, u skladu s ispunjavanjem međunarodnih obaveza u energetskom sektoru na integracijskom putu BiH prema EU i strateškim dokumentima u ovoj oblasti na nivou države FBiH, BiH i Koncerna EPBiH.

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine: prelazak na solare

Portal solarno.net prati najnovija dešavanja u svijetu solarne industrije. Budi u toku!

Tags

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.