EMT SOLAR – višestruki broj 1

NAŠE REFERENCE

U skladu sa aktuelnim zakonima Bosne i Hercegovine, a prema direktivi EU o zaštiti podataka, lista naših referenci je predstavljena na način koji štiti privatnost naših klijenata. Mi se ovom prilikom izvinjavamo ako smo i na ovaj način povrijedili privatnost nekog od naših klijenata, a isti je zamoljen da nas o tome obavijesti. Njegovi podaci će istom biti uklonjeni sa liste.

Reference uposlenih prije osnivanja EMT SOLAR:

Solarkraftwerk Niersbach, Germany, repowering 2 MW, 2017

Solarpark Lieberose, Germany, repowering 5 MW i dogradnja 1 MW, 2017

Solarpark Jännersdorf, Germany, repowering 12 MW i dogradnja 2 MW, 2018

Montaža elektrana na tlu na više lokacija u Njemačkoj, preko 50 MW

od toga dvije elektrane pojedinačnih snaga preko 10 MW, 2014-2019

Montaža elektrana na industrijskim krovovima na više lokacija u Njemačkoj, preko 70 MW, 2015 to 2019

Mjerenja solarnih elektrana u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji, preko 100 MW, 2019-2020

Mjerenje na solarnoj elektrani Don Rodrigo, Španija, 170 MW (tada najveće PV postrojenje u Evropi), 2020

Solarna elektrana, Don Rodrigo

Kalesija, EPC prve solarne komercijalne elektrane u Bosni i Herzegovini, 120 kW, 2011

Lukavac, EPC, 132 kW, 2013

Tuzla E***k, EPC, 30 kW, 2013

Travnik G**** 99, EPC, 30 kW, 2016

Travnik G**** 2, EPC, 23 kW, 2016

Cazin G**** K****, EPC, 140 kW, 2017

Cazin PV C*****, EPC, 150 kW, 2018

Izrada Idejnih i Glavnih projekata desetina FN postrojenja ukupne snage preko 20 MW

Reference EMT SOLAR

REFERENCE 2020

Bosanski Petrovac FNE K******** 1 + 2, servisiranje i mjerenje, 2 x 150 kW

Bosanski Petrovac FNE K******* Mikro 1 + 2 + 3 + 4, instalacija i stavljanje u pogon, 4 x 30 kW

Tuzla FNE E****, optimizacija, 23 kW

Travnik FNE G**** 99, optimizacija, 30 kW

Travnik FNE G**** 2, optimizacija, 23 kW

Ljubuški FNE L***, izrada Idejnog projekta 6 x 23 kW

Ljubuški FNE L***, izgradnja 6 x 23 kW

Grude, FNE G***** 1-10, optimizacija i servis, 12 x 28 kW

Grude, FNE G***** 11+12, optimizacija i servis, 2 x 28 kW

Mostar FNE Č*** ******, optimizacija 180 kW

Stolac FNE S****, optimizacija i servis 2 x 180 kW

Stolac FNE V**** S****, optimizacija i servis,  160 kW

Stolac FNE A******, optimizacija i servis 4 x 150 kW

Čitluk, FNE S**** 1, optimizacija i servis, 23 kW

Čitluk, FNE T******, izrada Idejnog i Glavnog projekta 180 kW

Livno, FNE D******, izrada Idejnog projekta 23 kW

Bosanska Krupa, FNE L****** 1-4, izrada Idejnog projekta 4 x 28 kW

Banja Luka, FNE I**** 1 + 2, optimiracija i servis, 2 x 150 kW

Bileća, FNE T*****, optimizacija i servis 150 kW

Brčko, FNE J*****, izrada Idejnog projekta 150 kW

Čapljina, FNE Ad*** 1, montaža i stavljanje u pogon, 28 kW

Čapljina, FNE Dr**** 1, montaža i stavljanje u pogon, 30 kW

REFERENCE 2021

Sarajevo, EMT SOLAR dobio licencu FMERI za mjerenje DC vrijednosti solarnih elektrana

Goražde, instalacija prve standardizirane sezonski podesive konstrukcije MADE IN BiH

Kakanj, FNE Ć***ć, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 27 kW

Kakanj, FNE Ć***ć, izrada projekta izvedenog stanja, 27 kW

Turbe, FNE NS 1 + 2, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 2 x 27 kW

Breza, FNE VR**** 1, izrada Idejnog i Glavnog projekta, 28 kW

Visoko, FNE G**** 1, izrada Idejnog i Glavnog projekta, 150 kW

Čapljina, FNE Obrt Š*** , izrada Glavnog projekta, 30 kW

Sarajevo, FNE P**** 1, izrada Idejnog i Glavnog projekta, 180 kW

Breza, FNE Vr**** 1, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 28 kW

Turbe, FNE NS 1 + 2, izrada projekta izvedenog stanja, 2 x 27 kW

Bihać, FNE V***s 1+2, izrada Idejnog i Glavnog projekta 2 x 999 kW

Goražde, FNE AS* 1, izrada Idejnog i Glavnog projekta 28 kW

Breza, FNE Ke** 1, izrada Idejnog i Glavnog projekta, 28 kW

Breza, FNE Ke** 1, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 28 kW

Cazin, FNE LJ*******ć 1, izrada Idejnog projekta, 999 kW

Maglaj, FNE S**j 1, optimizacija i servis, 30 kW

Goražde, FNE AS* 1, isporuka i ugradnja, 28 kW

Čapljina, FNE H***x 1, isporuka, ugradnja, mjerenje istavljanje u pogon, 29 kW

Maglaj, FNE AS O******* 1, izrada Idejnog i Glavnog projekta, 27 kW

Goražde, FNE B***** V*** 1+2+3+4, izrada Idejnog projekta 4 x 23 kW

Maglaj, FNE AS O****** 1,  nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 27 kW

Čapljina FNE Gabela 1, projektovanje, isporuka, mjerenje i stavljanje u pogon, 30 kW

Trebižat FNE Hi**x 2, isporuka mjerenje i stavlanje u pogon, 30 kW

Maglaj, FNE S**j 2 + 3, izrada Idejnog projekta, 2 x 30 kW

Čapljina, FNE S**is , izrada Glavnog projekta, 30 kW

Jelah, FNE S****ć 2, izrada Idejnog i Glavnog projekta 28 kW

Goražde, FNE R****, izrada Idejnog projekta, 1 MW

Jelah, FNE S***s 1, izrada Idejnog projekta 28 kW

Maglaj FNE R***b 1+2+3, izrada Idejnog projekta 3 x 28 kW

Cazin, FNE M***, 1, 5 MW

Bosanski Petrovac, FNE M**** P*** 1, izrada Idejnog projekta 5,8 MW

Čapljina, FNE So**s, isporuka, montaža, mjerenje i stavljanje u pogon, 30 kW

Bosanski Petrovac, FNE Mi*** 1+2+3+4, izrada Idejnog projekta 4 x 1,3 MW

Maglaj FNE R***b 1+2+3, nabavka i ugradnja 3 x 28 kW

Jelah FNE S*****ć 2, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 28 kW

Jelah FNE S*****ć 2, izrada projekta izvedenog stanja, 28 kW

Jelah FNE S*****s 1, nabavka i ugradnja, 28 kW

Usora FNE F******o 1, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 30 kW

Usora FNE F******o 2, izrada Idejnog projekta, 2 MW

Prijedor, FNE D***o 1+2+3+4, izrada Idejnog projekta 4 x 250 kW

Banja Luka, FNE In**l A1, izrada Idejnog i Glavnog projekta,  250 kW

Sarajevo FNE M** 1, izrada Idejnog projekta, 300 kW

Goražde AS* 2, izrada Idejnog i Glavnog projekta, 180 kW

Gračanica, FNE V*****, izrada Idejnog projeta, 500 kW

Sarajevo, FNE A*****l, izrada Idejnog i Glavnog projekta, 1,5 MW

Gračanica, FNE Jad***a, izrada Idejnog projekta, 750 kW

Gradačac, FNE T**, izrada Idejnog projekta 4 MW

Tuzla, FNE TE******, izrada Idejnog projekta 150 kW

Zenica, FNE Z**, izrada Idejnog projekta, 150 kW

Tešanj, FNE M*****, izrada Idejnog projekta, 500 kW

Zenica, FNE Bi** T*** 1, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 30 kW

Fojnica, FNE Ma**č 11+12, izrada Idejnog i Glavnog projekta, 2 x 180 kW

Tešanj, FNE I*******, izrada Idejnog projekta 1,5 MW

REFERENCE 2022

Sarajevo, EMT SOLAR postao regionalni distributer najvećeg proizvođača invertera SUNGROW

Sarajevo, FNE Pro**n, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 420 kW

Fojnica, FNE Ma**č 1-10, projektovanje, nabavka i ugradnja, 10 x 180 kW

Zenica, FNE Lu*** P*** 1, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 30 kW

Bihać, FNE B*******, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 300 kW

Visoko, FNE SE***, projektovanje i nabavka, 500 kW

Mostar, FNE P*****, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 200 kW

Sarajevo, FNE U***** 1+2, projektovanje, nabavka i ugradnja, 2,8 MW  

Gračanica, FNE Jad****, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 750 kW

Visoko, FNE I**, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 150 kW

Mostar, FNE A** 2, nabavka i ugradnja, 500 kW

Odžak, FNE D*** 1, projektovanje i nabavka, 1,3 MW

Bihać, FNE Int*****, projektovanje i nabavka, 134 kW

Livno, FNE Mar*** 1, projektovanje i nabavka, 135 kW

Kakanj, FNE Gu*** 1, projektovanje i nabavka, 175 kW

Usora, FNE G** 3, 100 kW, projektovanje i nabavka, 100 kW

Gradačac, FNE A** S****, projektovanje, nabavka i izgradnja prve agrosolar elektrane, 180 kW

Visoko, FNE S*** 1+2+3, projektovanje i nabavka, 3 x 250 kW

Visoko FNE I** 2, projektovanje, 1,8 MW

Ilijaš, FNE *******, projektovanje 5 MW

Busovača, FNE T****, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 560 kW

Žepče, FNE Pr*** H***, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 150 kW

Sarajevo, FNE Sol**** 1+2, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon hibridne FNE 20 kW

Prozor, FNE Po******* S******, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 30 kW

Mostar, FNE Po**** 1+2+3, 3 x 1,35 MW, projektovanje 3 x 1,35 MW

Kakanj, FNE E-2, projektovanje, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 30 kW

Jelah, FNE G** 2+3, projektovanje, nabavka, ugradnja, mjerenje i stavljanje u pogon, 2 x 150 kW

Livno, FNE M*** 1+2+3+4, projektovanje i nabavka, 4 x 999 kW

Mostar, FNE A******, projektovanje i nabavka 250 kW

Sarajevo, FNE S***** A**** 1, projektovanje i nabavka 15 MW

Dozvolite da Vam predstavimo jedinstvenu firmu u Bosni i Hercegovini

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.

Solarna branša je brzorastući energetski sektor u kojem je investitor izložen riziku da posao započne sa isporučiocem koji nema niti potrebna znanja, niti adekvatna iskustva iz ove oblasti. Pritisnuti promjenama cijena električne energije, nadolazećim CBAM mehanizmom, mnogi investitori traže brza rješenja u kojem vide samo “povoljne ponude”, najčešće bez dovoljno vremena da sagledaju četiri najvažnija faktora koja odlučuju izbor:

-kvalitet planiranja i projektovanja

-kvalitet opreme koje nudi prodavač

-kvalitet montaže koje nudi instalater

-aftersales service: uslove garancije i program održavanja

S jedne strane, mlado tržište regiona je preplavljeno trgovcima koji prodaju “rog pod svijeću” neinformisanim investitorima, a sa druge strane nedostatak nacionalne ili regionalne solarne akademije, organizacije koja će kvalitetno obučavati kadrove u praksi – one kadrove koji će znati odvojiti “kruške od jabuka”, pravilno instalirati odabranu opremu, i na kraju pravilno održavati instalaciju, najveći je nedostatak zbog kojeg su riziko investicije već osjetili mnogi investitori u BiH.

EMT SOLAR je ima poslovnu strategiju koja se razlikuje od drugih firmi u branši čija je osnovna djelatnost trgovina ili samo projektovanje. Vrijednost EMT SOLAR-a je u holističkom pristupu lancu vrijednosti sadržanog u zatvorenom lancu komponenti koje naši inženjeri građevine, mašinstva i elektrotehnike redovno unapređuju.

Sa usvojenim standardom kontrole kvalitet Total Quality Management, a opremljeni sa vrhunskom specijalističkom opremom iz oblasti mjerenja karakteristika fotonaponskih sistema, naša iskustva iz oblasti redovnog održavanja savjesno i redovno prenosimo u oblast planiranja, pa je svaki novi projekat kvalitativno optimiziran za određena područja instalacije.

EMT Solar d.o.o. Sarajevo

Svaka od ovih komponenti se u EMT SOLAR posebno razvija, ali je čvrsto povezana jedna sa drugom i čini ovu firmu višestrukim brojem jedan.

Godina 2020: EMT SOLAR počinje do unosi nove vrijednosti u solarnu branšu regiona

Početkom 2020. godine je formiran tim koji je spojio dvije najvrijednije komponente koje daju posebnost i kvalitet ovoj firmi: onu donešenu iz Njemačke, i domaću, bosanskohercegovačku.

Elektroničku mjernu opremu, iskustvo i znanje u servisu fotonsponskih postrojenja sa certifikatima njemačkih kuća solara, u EMT SOLAR je unio Ekrem Mušić, nakon 19 godina rada u inostranstvu.

Dip ing. elektrotehnike Zlatko Đedović, sa svojim pionirskim ali već desetogodišnjim iskustvom projektovanja i izgradnje prve i prvih solarnih elektrana u Bosni i Hercegovini, dao je drugu komponentu firmi koja je započela rad.

EMT SOLAR je izašla na tržište kao jedina firma na Zapadnom Balkanu opremljena i osposobljena za mjerenja radnih i tamnih karakteristika modula solarnih elektrana, što je veoma brzo prepoznato od velikog broja već aktivnih investitora.

Već prve godine rada, EMT SOLAR je inspicirao i servisirao preko 80 solarnih postrojenja, vršeći repowering i optimizaciju kod mnogih elektrana u pogonu, te dajući investitorima dragocjene informacije o pravilnom održavanju i pogonu već postojećih postrojenja.

Partneri iz inostranstva daju podršku EMT SOLAR-u, pa kao prva bosanskohercegovačka firma dobija službeni certifikat prodavača SUNGROW invertera, najvećeg proizvođača invertera na svjetu.

EMT SOLAR reseler

Godinu 2020. EMT SOLAR završava sa zavidnim poslovnim uspjehom, te od strane mnogih investitora prepoznat kao stručna i najbolje opremljena firma u solarnoj branši regiona.

2021 godina: EMT SOLAR počinje rasti

Na sugestiju mnogih investitora, uprava se odlučuje na proširenje poslovanja na EPC, pa se u proljeće 2021. godine otvara i poslovnica u Sarajevu. Novi inženjeri EMT SOLARA prolaze obuke i stiču iskustva kroz preko stotinu projekata solarnih elektrana za domaće i strane investitore, veličina i preko 60 MW.

Inženjerijski tim u ljeto 2021. godine uspješno usvaja metodologije i dobija dodatnu opremu za mjerenja, što rezultira sticanjem odobrenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 18 različitih poslova mjerenja i ispitivanja u oblasti elektrotehnike.

Među odobrenim poslovima je i pet metodologija namjenjeno isključivo za mjerenje i ispitivanje u oblasti fotonaponske tehnike, pa je uz posjedovanje njemačkih licenci i licenci domaćih institucija

EMT SOLAR prva i jedina firma u BiH koja ovlašteno vrši mjerenja i izdaje potvrde o snazi isporučenih ili instaliranih solarnih panela

Uz podršku programa USAID-a “Diaspora Invest”, EMT SOLAR razvija standardiziranu čeličnu kontrukciju za solarne elektrane na tlu, sa funkcijom sezonskog podešavanja nagiba panela, kao izuzetan proizvod prilagođen lokalnim insolacijskim i klimatskim uslovima.

Mreža saradnika se do kraja 2021. godine proširila i na Banja Luku, Mostar, Sarajevo, Zenicu, Tuzlu, Trebinje i Zvornik.

Potaknuti stanjem u ovoj branši, a najviše nedovoljnom informisanošću investitora i javnosti, ekipa EMT SOLAR početkom 2021. godine pokreće portal specijalizovan za oblast solara solarno.net

2022 godina EMT SOLAR gradi desetine FN elektrana za industriju

Enormno poslupljenje električne energije u mreži EP BiH postavlja novi izazov privrednicima u Bosni i Hercegovini. EMT SOLAR je odgovorio izazovima i u toku godine od Save do mora izgradio desetine postrojenja snaga stotina kilovata i veličina preko megavata. Ove elektrane za vlastitu potrošnju su ranim investitorima donijele uštede od preko 40% potrošnje električne energije u njhovim preduzećima, čineći ova postrojenja isplativim u periodu od 4 do 5 godina.

2022 godina: prva agrosolar elektrana u BiH

Iako se godina može karakterisati industrijskim instalacijama na krovovima privrednih objekata, EMT SOLAR je uradio i nekoliko FN postrojenja na tlu, od kojih je najistaknutija prva agrosolarna elektrana izgrađena u Bosni i Hercegovini, snage 180 kW.

Elektrana je ispunila uslov koji je sprečavao mnoge investitore sa parcelama koje su namijenjene isključivo za poljoprivrednu upotrebu. Inženjeri EMT SOLAR-a su isprojektovali i sa partnerima proizveli noseću konstrukciju koja zadovoljava zakonske uslove kojima nije potrebno pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko.

2022 godina: EMT SOLAR postaje regionalni distributer najvećeg proizvođača invertera

Kvalitetni pristup prodaji i instalaciji SUNGROW invertera rezultirao je sklapanju ugovora o distribuciji za region Zapadnog Balkana i šire. EMT SOLAR je sada autorizirani distributer SUNGROW-a za Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Kosovo, Albaniju, Sjevernu Makedoniju i Maltu. Već nakon par mjeseci, EMT SOLAR je isporučio invertere za instalaciju solarnih elektrana na najvećem lancu maloprodaja u Bosni i Hercegovini. Uvođenjem industrijskog programa invertera SUNGROW u region Zapadnog Balkana osiguraće investitorima najbolje prinose njihovih postrojenja, upravo zahvaljujući karakteristici ovog invertera da izdrži i najviše temperature ambijenta uz garantiranih 100% izlazne snage.

Pod jednim imenom sve za solarne elektrane

 • izlazak na teren, procjenu lokacije i savjetovanje za gradnju solarnih elektrana
 • stručno projektovanje solarnih elektrana svih veličina
 • izradu idejnog, glavnog te projekta izvedenog stanja
 • pravnu pomoć za ishodovanje dozvola za solarne elektrane po principu  „ključ-u-ruke“
 • nabavku opreme AAA proizvođača
 • stručnu ugradnju opreme po DIN standardima
 • EPC – izgradnju solarnih elektrana po principu „ključ-u-ruke“
 • garanciju za perfomanse (snagu) izgrađene elektrane na 5 ili 10 godina
 • mjerenje radne i tamne karakteristike – mjerenje prave snage panela – jedini osposobljeni u BiH
 • mjerenje električnih veličina sa elaboratima mjerenja za tehnički prijem postrojenja
 • stručno održavanje i servis sa osobljem obučenim certificiranim u Njemačkoj
 • stručni pregled solarnih postrojenja sa rezultatima mjerenja prave snage instaliranih panela
 • optimizacija postrojenja – podizanje snage solarnih elektrana sa postojećom opremom – jedini u BiH
 • repowering – povrat snage postojeće solarne elektrane bez proširenja postrojenja
 • pomoć u regresu za neispravnu opremu
 • stručno proširenje postrojenja sa garancijom za snagu na 10 godina
 • vlastiti razvoj komponenata sistema
 • stručnu superviziju kao podršku nadzornom organu kod gradnje.

Kontakt:


EMT SOLAR d.o.o.

Central Office: Voloder 40, Otoka
77240 Bosanska Krupa, Bosna i Hercegovina

Sarajevo Office: Halilovići 16
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 444310
e-mail: EMT SOLAR

Želimo Vam uspješnu saradnju, dobrodošli u svijet solara.

Ekipa EMT SOLAR