EMT SOLAR

Dozvolite da se predstavimo

EMT SOLAR je formom mlada ali stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za servis i izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana.

Početkom 2020. godine je formiran tim koji je spojio dvije najvrijednije komponente koje daju posebnost i kvalitet ovoj firmi: onu donešenu iz Njemačke, i domaću, bosanskohercegovačku.

Mjernu opremu, iskustvo i znanje u servisu sa certifikatima njemačkih kuća solara, u EMT SOLAR je unio Ekrem Mušić, nakon 19 godina rada u inostranstvu.

Zlatko Đedović, sa svojim pionirskih iskustvom projektovanja i izgradnje prve i prvih solarnih elektrana u Bosni i Hercegovini, dao je drugu komponentu cjelini koja je na tržište izašla kao jedina firma na Zapadnom balkanu opremljena i osposobljena za mjerenja radnih i tamnih karakteristika modula solarnih elektrana. 

Ubrzo se timu pridružuje i Nedžad Nadarević, IT stučnjak koji firmu „digitalizuje“.

EMT SOLAR je i prva BH kompanije koja je, u saradnji sa partnerima, razvila standardiziranu čeličnu kontrukciju za solarne elektrane na tlu, sa funkcijom sezonskog podešavanja nagiba panela. Kapaciteti proizvodnje su i do 15 MW mjesečno.

Mreža saradnika se do kraja 2020. godine proširila i na Banja Luku, Mostar, Sarajevo, Zenicu  i Tuzlu, a od maja 2021. godine možete posjetiti kancelarije EMT SOLAR-a i u Sarajevu, u Avazovom Twist Tower-u.

EMT SOLAR nudi:

 • izlazak na teren, procjenu lokacije i savjetovanje za gradnju solarnih elektrana
 • stručno projektovanje mrežnih solarnih elektrana svih veličina
 • izradu idejnog i glavnog projekta sa licencama za FBiH i RS
 • pravnu pomoć za ishodovanje dozvola za solarne elektrane po principu  „ključ-u-ruke“
 • nabavku opreme AAA proizvođača
 • stručnu ugradnju opreme po DIN standardima
 • EPC – izgradnju solarnih elektrana po principu „ključ-u-ruke“
 • garanciju za snagu izgrađene elektrane na 10 godina
 • mjerenje radne i tamne karakteristike – prave snage panela – jedini osposobljeni u BiH
 • stručno održavanje i servis sa osobljem obučenim certificiranim u Njemačkoj
 • stručni pregled solarnih postrojenja sa rezultatima mjerenja prave snage instaliranih panela
 • optimizacija postrojenja – podizanje snage solarnih elektrana sa postojećom opremom – jedini u BiH
 • repowering – povrat snage postojeće solarne elektrane bez proširenja postrojenja
 • pomoć u regresu za neispravnu opremu
 • stručno proširenje postrojenja sa garancijom za snagu na 10 godina
 • vlastiti razvoj komponenata sistema
 • stručnu superviziju kao podršku nadzornom organu kod gradnje.

EMT SOLAR je ovlašteni distributer SUNGROW invertera u Bosni i Hercegovini.EMT SOLAR reseler

Potaknuti stanjem u ovoj branši, a najviše nedovoljnom informisanošću investitora i javnosti, ekipa EMT SOLAR početkom 2021. godine pokreće portal specijalizovan za oblast solara solarno.net

Kontakt:


EMT SOLAR d.o.o.

Central Office: Voloder 40, Otoka
77240 Bosanska Krupa, Bosna i Hercegovina

Sarajevo Office: Tešanjska 24A
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 444310
e-mail: EMT SOLAR

Želimo Vam uspješnu saradnju, dobrodošli u svijet solara.

Ekipa EMT SOLAR